امریکایی ها از ۱۱ سپتامبر به این طرف چه کردند و چر خبرگزاری علم و فناوری - امریکایی ها از ۱۱ سپتامبر به این طرف چه کردند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه پاسداران،

امریکایی ها از ۱۱ سپتامبر به این طرف چه کردند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند

ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه پاسداران با اشاره به این که انقلابی گری حاج قاسم شاخصه ولایتمداری حاج قاسم است و سردار سلیمانی از ابتدایی که وارد سپاه شد تا به امروز یک خط ثابت داشت، این مسئله را که امریکایی ها از ۱۱ سپتامبر به این طرف چه کردند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند مورد بحث قرار داد و گفت: هدف راهبردی انتقام سخت پایان بخشی به حضور نامیمون و مشکل ساز امریکاییها در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، ﺳﺮدار یداللهﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه پاسداران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ که به همت بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به این که انقلابی گری حاج قاسم شاخصه ولایتمداری حاج قاسم است و سردار سلیمانی از ابتدایی که وارد سپاه شد تا به امروز یک خط ثابت داشت، این مسئله را که امریکایی ها از 11 سپتامبر به این طرف چه کردند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند مورد بحث قرار داد و گفت: هدف راهبردی انتقام سخت پایان بخشی به حضور نامیمون و مشکل ساز امریکاییها در منطقه است.

ﺳﺮدار ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه پاسداران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ضمن عرض تسلیت به مناسب ایام ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ و ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ( س) ، ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار دﻟﻬﺎ را ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺖ گفت و افزود: ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ داد ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﻮن اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺧﻮد اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: یک سوالی است که چرا در پی شهادت سردار سلیمانی اینگونه تحولاتی در داخل کشور در سطح منطقه و در عرصه بین الملل رقم خورد.

وی ادامه داد: در این روزها کسی نیست که اظهار نظری در خصوص این شهادت نداشته باشد ، این رویداد تاریخی است و حوادثی که بعد آن رقم می خورد مشخص خواهد کرد که این مقطع را می توان بعنوان نقطه عطفی در نظر گرفت دوره قبل از شهادت و دوره بعد از شهادت.

سردار جوانی اظهار داشت:  یک نکته برمی گردد به این که سردار سلیمانی چه شخصیتی داشت و این شخصیت به لحاظ فکری و اندیشه ای چگونه شکل گرفته بود. نکته دیگر این که سردار سلیمانی در این سالها چه می کرد که دشمنان او و در راس آن امریکایی ها برخلاف مقرارت بین المللی ورود پیدا کردند و این جنایت تروریستی را انجام دادند و امروز این خون پاک و بیگناه وضعیتی ایجاد کرده که به ناچار برخی از مقامات امریکایی هم برای عبور از این بن بست می گویند کار ترامپ یک کار غیر قانونی بود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران تصریح کرد:  یعنی خون شهید محاسباتی که ترامپ و مشاورینش داشتند همه را بر هم زد و امریکا را در یک انزوا و مخمصه قرار داد  تا جایی که برای عبور از این وضعیت به ناچار خودشان هم باید بگویند این کار اشتباه بود،  نباید انجام می شد همانها که در دلشان خوشحال هم هستند اما وضیعتی که رقم خورده آنها را در تنگنا و بن بست قرار داده است.

سردار جوانی بیان داشت: در بحث سردار سلیمانی جمله ای در پیام مقام معظم رهبری است که  می فرمایند ایشان پرورش یافته اسلام و مکتب حضرت امام قدس الله نفس الذکیه بود یعنی بزرگ شده همین مجالس بود از سبک و جنس  همین مجالسی که شما در ایام فاطمیه برگزار کرده اید.

 

مکتب فکری سردار سلیمانی انطباق کاملی با مکتب فاطمی دارد

وی گفت: مکتب  فکری سردار سلیمانی انطباق کامل دارد با مکتب فاطمی داشت و ایشان به حضرت صدیقه طاهره (س) عشق می ورزید و علاقه خاصی داشت و حضورش در مجالس ایام فاطمیه آنچنان منظم بود که دشمنان ما وقتی به این جمع بندی رسیدند که حتما باید ایشان را ترور کنند برنامه ریزی داشتند که  امسال در ایام فاطمیه در کرمان ایشان را به شهادت برسانند ولی سناریو و نقشه آنها لو رفت عناصری دستگیر شدند، ولی این نکته مهم است که آنها می دانستند که سردار سلیمانی حتما دهه فاطمیه یک سری کرمان می رود و در حسینیه ای که در کرمان است متعلق به پدرشان بوده  در مراسم شهادت حضرت زهرا س حضور پیدا  می کند .

سردار جوانی با بیان این که یعنی کسی که این همه کار و برنامه دارد بحث دهه فاطمیه یکی از برنامه های جدی ایشان بوده، اظهار داشت: دشمنان رصد کرده بودند و خانه ای را در جنب حسینیه خریداری کرده بودند، اقدام به وارد کردن مواد منفجره در مقیاس بالا کرده بودند و نقشه آنها هم این بود که در این خانه که جنب حسینیه است تونلی را بکنند زیر حسینه مواد را کار بگذارند و شبی که سردار آنجا است مواد را منفجر کنند که سازمان اطلاعات سپاه از طریق شنودها و رصدها موفق می شود آنها را دستگیر کند البته برنامه را جلو انداخته بودند که در عاشورا این کار را انجام دهند.

 

اگر دنبال الگوها هستیم نزدیکترین الگوی زمانه ما می تواند حاج قاسم باشد

وی گفت: معرفت حاج قاسم یک معرفت فاطمی بود آنچه شخصیت ایشان را شکل داده بود این بود که در واقع اسلام را فتح کرده بود در فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم بمناسبت 19دی نکاتی را ملاحظه فرمودید حقیقتا اگر امروز دنبال الگوها هستیم نزدیکترین الگوی زمانه ما می تواند حاج قاسم باشد که الگوی خود حاج قاسم فاطمه زهرا (س) حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) مکتب عاشورا و مکتب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

 

سرار سلیمنی ذوب در ولایت شده بود

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: مقام معظم رهبری  فرمودند که ایشان یک انقلابی به تمام معنا بود و ذوب در انقلاب شده بود که ما جرات می کنیم و با صراحت میگوییم که ایشان ذوب در ولایت شده بود و یک ولایت مدار صددرصد بود.

 

انقلابی گری حاج قاسم شاخصه ولایتمداری حاج قاسم است

وی ادامه داد: انقلابی گری حاج قاسم شاخصه ولایتمداری حاج قاسم است این نکته بسیار بسیار مهم است که ایشان خودش را حقیقتا سرباز ولایت می دانست و خودش را وقف انقلاب کرده بود و در مسیر انقلاب بیش از 40 سال مجاهدت و کار داشت و تلاش می گرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان این که حاج قاسم را اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوییم که حاج قاسم به مقام بندگی رسیده بود، گفت: انسانها همه مخلوق خدا هستند،  پیام اصلی و هدف اصلی 124 هزار پیامبر و پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب و مکتب این بوده که مخلوقات خدا بنده خدا شوند، عبدالله یک مقام بالایی است، بنده خدا کسی است که حقیقتا راه خدا را در پیش گرفته عبادت و اطاعت می کند. کسی که تابع شیطان است بنده خدا نیست کسی که تحت سلطه طاغوت است بنده خدا نیست کسی که اهل معصیت و گناه است بنده خدانیست همه انبیا آمدند که انسان را از معاصی و گناه و زیر بار طاغوت بودن رها کنند.

سردار جوانی عنوان کرد: حضرت امام (ره) در مورد یکی از آیات قرآن ( آیه 29 سوره فتح) می فرمایند میزان است، یعنی اگر کسی بخواهد ببیند که چه اندازه تابع خدا و رسول خداست باید ببیند که تا چه اندازه در میان مومنین رفتارش با مومنین رئوفانه، مهربانانه، صادقانه، منصفانه و دستگیرانه است و با دشمنان و کفار شدید است.

 وی در ادامه این آیه را مورد توجه قرار داد و با بیان این که اگر بخواهیم عیار بندگی و تبعیت و اطاعت از خدا و رسول خدا را در خودمان مشخص کنیم باید ببینیم با خودمان چگونه هستیم در جامعه دینی و اسلامی خودمان با مردم، دوستان، خویشان و همسایگان و بعد و در مقابل دشمن چگونه هستیم، گفت: حقیقتا زندگی حاج قاسم را که بررسی کنیم این ویژگی برجسته ترین ویژگی حاج قاسم است این که می گوییم پرورش یافته مکتب اسلام باید تجلی آن در زندگی باشد. 

سردار جوانی بیان کرد: این حاج قاسم که این اواخر گفته بود دیگر طاقت دیدن بچه های شهدا را ندارم در مقابل دشمن بیش از چهل سال بگونه ای بود که دیگر دشمن نتوانست تحملش کند و امریکایی ها در نهایت تصمیم گرفتند و پذیرفتند به رغم هزینه های سنگینی که برای آنها داشت این جنایت را انجام و این اقدام تروریستی را دهند.

وی با بیان این که خلاصه کلام حاج قاسم شخصیتی دینی، اسلامی، ایمانی، واجد فضیلتها در حوزه های گوناگون بود،  گفت: کسی که به این مقام و منزلت می رسد دیگر این دنیا برایش کوچک می شود  کسی که معرفت دینی پیدا کند و نسبت به توحید نگاه درستی پیدا کند می خواهد پرواز کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه به آخرین دست نوشته های سردار شهید سلیمانی به نقل از آقای دکتر اسدالهی که از مشاورین ایشان در سوریه اشاره کرد و بیان داشت: قبل از این که ایشان بروند فرودگاه دمشق برای سفر به عراق بغداد در محل اقامت روی کاغذ چند جمله نوشته که عرفان و معرفت را چگونه و در چه حد نشان می دهد، «خداوندا مرا بپذیر، خداوندا عاشق دیدارتم همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن کرد، خداوندا مرا پاک بپذیر».

وی گفت: این بحث عشق به لقا الله و رسیدن به مقام شهادت موج می زند در سردار سلیمانی و دلیل آن هم این است که ایشان سعادت و کمالش را در این می بیند که مثل حضرت زهرا (س)، مثل سید الشهدا (ع) و دوستان و رفقایش به شهادت برسد.

سردار جوانی با بیان این که شهادت مقامی نیست که به هر کسی راحت داده شود، بیان داشت: باید نگاهی کرد این چهل سال سردار سلیمانی چه عملی داشت که به این مقام رسید و چرا دشمن این گونه با او مواجه شد و برخورد کرد.

وی در ادامه با اشاره به این که از ویژگیهای برجسته سردار سلیمانی غیر از انقلابی گری و ذوب در انقلاب که ما تعبیر به ولایتمداری و ذوب در ولایت و ایستادن پای ولایت می کنیم، است، افزود:  تا جایی که وصیت می کند روی قبر من بنویسید سرباز ولایت تا جایی که به همسرش می گوید بین این دو قبر جای من است اصلا به ذهنش خطور نمی کند که من یک سپهبد هستم.

 

سردار سلیمانی از  ابتدایی که وارد سپاه شد تا به امروز یک خط ثابت داشت

معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: این نکات قابل تامل است سردار سلیمانی از  همان ابتدایی که وارد سپاه کرمان می شود بعد پیروزی انقلاب و شکل گیری سپاه تا به امروز یک خط ثابت داشته امام را شناخته، رهبری را شناخته خودش را سرباز ولایت معرفی می کند خودش را تابع و این که ما باید آن چیزی را که امام می فرماید پیاده کنیم، چون کار سرباز تبعیت است، امام فرموده امریکا باید به زیر کشیده شود، امام  فرموده قدس باید آزاد شود، یعنی سردار سلیمانی بعنوان یک پاسدار می گوید وظیفه من این است که در مسیر آزاد سازی قدس حرکت کنم، در مسیر آزادی مسلمان از چنگال استکبار حرکت کنم، باید در مسیر کمک به نهضتهای قرار گیرم و حرکت کنم، باید در مسیر به زیر کشیدن قدرتهای شیطانی حرکت کنم من باید امریکا را زیر پا له کنم، اینها شعار نیست.

وی با اشاره به این که سردار سلیمانی در ابتدای بعد از انقلاب وارد سپاه و وارد کردستان شد، جنگ شروع  می شود وارد جنگ می شود، چون دو ویژگی تدبیر و شجاعت را دارد فرمانده گردان، فرمانده تیپ و بعد فرمانده لشکر می شود.

 وی با بیان این که سردار سلیمانی در میان رزمندگان کرمانی به لحاظ خلوص، اخلاص، درایت، شجاعت ومدیریت محور نیروها و فرمانده لشکر 41ثارالله شد، افزود:  بعد که در عملیاتهای مختلف می درخشد  و جنگ تمام می شود فرماندهی نیروی قدس سپاه در جنوب شرق و متولی تامین امنیت می شود و اینجا هم مدیریت و شجاعت ایشان خوب می درخشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: این که امروز یکپارچگی، امنیت و تمامیت ارضی برقرار است بخشی از مجاهدت ایشان در جنگ است بخشی از مجاهدت ایشان بعد از جنگ تا سال 76 و بعد از 76  در نیروی قدس و این که 21سال در نیروی قدس سپاه است دلیلی برشجاعت،  درایت، اخلاص در صحنه بودن و موفق بودن است.

وی با تاکید بر این که دوران دفاع مقدس و جنوب شرق و منطقه سیستان بلوچستان و شرق کشور که مشخص است، افزود: اما در دو دهه ای که در نیروی قدس سپاه است بنظر می رسد که جمع بندی امریکاییها این بود که از 11 سپتامبر به این طرف طرحهای اصلی اگر با شکست مواجهه شد سردار سلیمانی نقش بی بدیل و اصلی را داشت در  به شکست رساندن طرحهای امریکایی، یعنی استاد درایت، مدیریت، قدرت برنامه ریزی، تفکر راهبردی، قدرت ائتلاف سازی و حضور در میدان، یعنی این دست پرورده مکتب اباعبدالله  الحسین، دست پروده مکتب امام (ره) این پیرو مکتب فاطمی هنرش این بود که این میزانی که عرض کردم (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) را در عمل خودش نشان داد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران اظهار داشت: امریکایی ها  خیلی عصبانی و به هم ریخته اند چون بعد از آن که بلوک شرق فروریخت تصورشان این بود که باید رهبر جهان باشیم، رهبری جهان از خاورمیانه می گذرد که انقلاب اسلامی تبدیل شد به مانع اصلی و کارهای آنها نتیجه نداد تا دوره کلینتون بفکر طرح جدید 11 سپتامبر و لشکر کشی به منطقه افتادند، از اینجاست که باید دید امریکایی ها چه کردند و الان در چه مقطعی هستند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند.  

 

امریکایی ها از 11 سپتامبر به این طرف چه کردند و الان در چه مقطعی هستند و چرا در این مقطع سردار سلیمانی را شهید کردند

وی با اشاره به این سوال که چرا حفاظت نشد، ادامه داد: امریکاییها در این بیست سال گذشته مستقیم می توانستند سردار سلیمانی را بزنند اما نمی خواستند چنین هزینه ای بکنند و می خواستند گروههای تروریستی این کار را بکنند و گردنشان بار نیاد، به شکلهایی ترور کنند، که موفق نشدند اما در این مقطع به این نتیجه رسیدند که سردار سلیمانی را از سر راه بردارند و تصور می کردند با برداشتن سردار سلیمانی از سر راه خود، گام سوم به نتیجه می رسد یعنی امریکاییها از زمان یازده سپتامبر دو طرح را اجرا کردند هر دو طرح هم با شکست مواجه شد در به شکست رساندن هر دو طرح نقش سردار سلیمانی نقش بی نظیری است.

 

طرح های امریکایی ها از 11 سپتامبر، با ایمان قوی و نقش بی بدیل سردار سلیمانی مواجه شد

سردار جوانی بیان کرد: طرح اول لشکری کشی مستقیم و اشغال منطقه بود، 11 سپتامبر رقمخورد، خطر تروریست برجسته شد و الان سندهای زیادی است که امریکایی خودشان طراح این نقشه بودند. آمدن افعانستان رفتن عراق دنبال اشغال جاهای دیگر از جمله ایران هم بودند، در داخل کشور هم نمایندگانی از مجلس ششم نامه ای را امضا کردند به رهبری نوشتند که جام زهر بنوشید کوتاه بیایید تسلیم شویم بدون جنگ که ایران اشغال نشود، که رهبری فرمودند این تحلیلها ریشه در ضعف ایمان دارد و اگر کسی ایمانش قوی باشد هیچگاه از دشمن نمی ترسد و سردار سلیمانی از دشمن نمی ترسید چون ایمانش قوی بود.

 

با حضور سردار سلیمانی در عراق، ماشین نظامی امریکا هم به گل نشست هم منهدم شد

 معاون سیاسی سپاه پاسداران اظهار داشت: بعد از افغانستان «در عراق ماشین نظامی امریکا، هم به گل نشست هم منهدم شد» در آن مقطع یک سناتور امریکایی درکنگره امریکا داد می زند بکُشید این سلیمانی را که این عامل کشته شدن بسیاری از امریکاییها در عراق است.

 

ضرورت ساخت فیلم و مستند اینکه، چگونه سردار سلیمانی ماشین نظامی امریکا را به باتلاق عراق فرو برد

سردار جوانی با تاکید بر این که در مورد این موضوع باید فیلمها و مستندها ساخته شوند که «چگونه سردار سلیمانی ماشین نظامی امریکا را به باتلاق عراق فرو برد»، گفت: من شنیدم از سردار سلیمانی که امریکایی ها  به چه روزی افتادند، وحشت، رعب و نگرانی سربازان امریکایی در حالی که در زره پوشها بودند چگونه بود.

وی سپس به درایت سردار سلیمانی در بحث ارتباط با مرجعیت، ارتباط با مجلس اعلای عراق، سپاه بدر عراق، ارتباط با طالبانی ها، کردها و سنی ها اشاره کرد و گفت: عراقی که امریکاییها فکر می کردند می گیرند چیزی دیگری شد، طرح امریکایی ها شکست خورد، ایران عامل اصلی نفوذ راهبردی در عراق شد، واقعا سردار سلیمانی بی بدیل است در پرتو معنویت، اخلاص و نفوذ کلام و تاثیر و نوع ارتباط بسیار کار ساز بود (رُحَماءُ بَينَهُم ۖ ).

 

خون سردار سلیمانی عامل انسجام و وحدت شد

معاون سیاسی سپاه پاسداران ادامه داد: همین بود که خون سردار سلیمانی عامل انسجام و وحدت شد این مقطع طرح امریکایی شکست خورد.

 

طرح دوم امریکایی ها جنگ نیابتی و ایجاد تروریسم بود

وی گفت: امریکایی ها طرح دوم جنگ نیابتی ایجاد ترورزیسم یعنی به بهانه شعار مبارزه با ترورزیسم ایجاد گروههای تروریستی برای رسیدن به اهداف شوم را اجرا کردند و همانطور که خود ترامپ می گوید امریکا بود که این گونه داعش را ایجاد و تجهیز کرد و امکانات داد که از کشورهای مختلف اروپا، افریقا، کشورهای عربی، کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه، جمهوری شوروی سابق حتی روس تبارها بودند، این که ترامپ می گوید ما در این سالها هفت تریلیون دلار خرج کردیم یعنی سفارت خانه ها و مجموعه های آنها فعال بودند شناسایی و جذب کردند، آموزش دادند، تجهیز کردند و امکانات فرستادند برای این که انقلاب اسلامی را به پایان ببرند.

وی با تصریح این که هم طرح لشکر کشی و اشغال نقطه کانونی نهایی ایران بود هم طرح جنگ نیابتی نقطه نهایش ایران  و برای سلطه بر منطقه بود، گفت: یعنی این که سردار سلیمانی کسی است که  ملت ایران هر چه تامل بکند بیشتر به خدمات ایشان به ملت و کشور ایران می رسد به این که الان  کشور ایران در چنین موقعیت و جایگاهی قرار دارد در به شکست رساندن نقشه های دشمن.

سردار جوانی با اشاره به این که وقتی که داعش بخشهایی از عراق را گرفت و اصلا می گفتند مسئله تمام شده، بشار رفتنی است فرصت نیست، چگونه سردار سلیمانی به کمک دوستان و همراهانش مثل سردار همدانی، سردار اسکندری، سردار تقوی تا شهید حججی که خیلی ها به عشق این که زیر پرچم سردار سلیمانی بجنگند این مسیر را انتخاب می کردند، بیان کرد: سردار سلیمانی واقعا مالک اشتر زمان بود واقعا مالک علی زمان بود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران ابراز داشت: وقتی که داعش سه استان بزرگ عراق را گرفت سخنگوی داعش درموصل اعلام کرد و  به نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت بزودی زمان تسویه حساب با شما نه در بغداد در نجف، چرا چون پایگاه اصلی شیعیان نجف است بعد سریع گفت بزودی کربلا و نجف و سامرا و کاظمین با خاک یکسان می شود و این جمله هم اضافه کرد بعد از عراق نوبت ایران است.

 وی یادآور شد: حالا بعضی ها می گویند چگونه یک گروه می تواند، بحث یک گروه نبود نظام سلطه بود در همین بحث سه استان که داعشی ها در زمان کوتاه گرفتند علاوه بر نفوذ، تجهیزات و امکانات، 17شبکه ماهواره روی عملیات روانی داعش را حمایت و پشتیبانی می کرد. اما سردار سلیمانی با قدرت بسیج، سازمان دهی، آموزش، راه اندازی حشدالشعبی در عراق، نقاط وطنی در سوریه، وارد نبرد با داعش کردن حزب الله لبنان، شکل دهی هسته های مقاومت و نیروهای افغانی در قالب لشکر فاطمیون، شکل دهی به نیروهای مبارز منطقه زینبیون، حسینیون، علویون وارد عمل شد و این همان تدبیر و درایت است، یک لشکر بین الملل اسلامی یک ظرفیت فوق العاده بالای راهبردی و خود ایشان دراستان گیلان در لنگرود در مراسم یکی از شهدای مدافع حرم گفت راس سه ماه آینده پایان خلافت داعش اعلام می شود.
وی افزود: از یک طرف مردم در این کشورها و جوانان بود، از طرف دیگر قدرتهایی مثل روسها را هم وارد محرکه کرد، این قدرت، درایت و دشمن شناسی است. روسیه را آگاه کرد  12هزار از داعشی ها از حوزه کشورهای شوروی سابق هستند و 2 هزار تای آنها روس تبار هستند که هر کدام برای شما عوامل تهدید خواهند بود و لذا روسیه پرونده سوریه را از  وزارت خارجه می گیرد و می فرستد پنتاگون و آن ورود و حضور .
سردار جوانی با اشاره به این که مقام معظم رهبری به حاج قاسم سلیمانی می گوید که روسها را وارد سوریه که می کنید شما نباید نیروی زمینی آنها باشید بلکه آنها باید نیروی هوایی شما باشند، گفت: لذا سردار سلیمانی یک پاسدار در سوریه فرمانده اصلی میدان نبرد است حتی ارتش سوریه،  در عراق در جنگ با تروریسم در کاخهای صدام فرمانده مبارزه با داعش سردار سلیمانی است ارتش عراق که زمانی با ما می جنگید لشکرها و یگانهایش تحت امر سردار سلیمانی است، تربیت شده مکتب حضرت فاطمه (س)به کجا می رسد و امروز پرونده داعش هم جمع شد.


امریکاییها در گام اول و دوم شکست خوردند، گام سوم چیست؟
معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان این که امریکایی شکست خورده در گام اول و دوم رفتند سراغ گام سوم، گام سوم چیست، گفت: با توجه به مشکلاتی که در این سالها با مداخله ها، فشارها و شیطنکهای امریکا در لبنان، سوریه، عراق و ایران ایجاد شده با عملیات روانی و جنگ نرم دلسوزانه برای مردم در بستر مشکلات و نارضایتی مردم برموج مطالبات مردم سوار شدند و لازمه این بود که یک مرتبه در لبنان در عراق و ایران (در ادامه در بستر نارضایتی های بنزینی) یک اتفاقاتی بیفتد که مشخص است طبیعی نیست، اینجا یک طرح است.
وی ادامه داد: فشار حداکثری خروجی بی ثباتی، ناامنی که مقام معظم رهبری در بحث ایران در شش آذر در جمع بسیجیان فرمودند که دشمن یعنی امریکا و متحدانش یک توطئه وسیع، خطرناک و عمیق طراحی کرده منتظر فرصت اند که در بزنگاهی این نقشه را پیاده کنند بعد فرمودند که مسئله بنزین یک فرصت است، نقشه چیست؟ اشرار و افراد و گروههایی جریانی که سازماندهی کرده در بستر نارضایتی، تخریب، تحریق، شرارت و آدم کشی اینها را به مردم نسبت بدهد آدم کشی را سر نظام بیندازد بعد  نظام متهم می شود به سرکوب گری، حالا خشونت، دولت و مجلس باید استعفا بدهد بی ثباتی،  کاری که در لبنان سید حسن نصرالله هوشمندانه جلوش را گرفت در عراق داشت به نتیجه می رسید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران تصریح کرد: بنده خبر دارم بیشترین حضور سردار سلیمانی بصورت مستمر در همین روزهای بعد اغتشاشات بود که نقشه خنثی شود که عراق را که امریکاییها که در مرحله اول دولت سازی و فرآیندهای سیاسی ناموفق شدند، با بر هم زدن ثبات سیاسی وضعیت دیگری را در بستر نارضایتی های مردم شکل بدهند، این مرحله مرحله پیچیده تری است، طرح اول لشکر کشی مستقیم است طرح دوم جنگ نیابتی است اما اینجا در کنار مردم نارضایتی ها و مشکلات که دشمنان در این مشکلات نقش دارند. مردم در ایران و عراق مشکل دارند، در عراق دولت باید استعفا دهد در ایران عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه در بحثهایی که  ورود داشتند که می تواند ثبات را برهم بزنند.

وی سپس به این مهم که مقام معظم رهبری ورود پیدا کردند شنبه 26آبان ماه در درس خارج که بعضی ها دایه دلسوزتر از مادر شدند چرا  مقام معظم رهبری کنار مردم نیامدند چرا از مصوبه حمایت کردند، اشاره کرد و گفت: این طرح امریکایی بود که ثبات منطقه را بهم بزند و حاج قاسم داشت مسئله را حل می کرد.

معاون سیاسی سپاه بیان کرد: از همین سردار قاآنی شاید ده روز قبل از شهادت در ارائه گزارشی از عراق شنیدم که ما در عراق از مرحله خطر به همت سردار سلیمانی عبور کردیم اینجا بود که امریکاییها دیدند اگر این مرحله هم شکست بخورد شاید مرحله دیگری تعریف نشود و لذا تصمیم گرفتند که سردار سلیمانی را از میان بردارند اما غافل از این که جسم و جسد سردار سلیمانی آن هم به این صورت بدنهای تکه تکه شده و سوخته شده و خون اینها بگونه ای بود که اساسا همه چیز را تغییر داد و میشود گفت انقلاب سوم.

وی سپس به تحولات ایجاده شده بعد از شهادت سردار سلیمانی اشاره کرد و ابراز داشت: ما در ایران دیدیم در منطقه دیدیم در همه جا دیدیم، صحبتهای سیدحسن و صحبتهای اسماعیل هنیه و صحبتهای گوناگون، همچنین این خون باعث شد که آیت الله حائری که از مقلدینش مقتدی صدر است و در قم هستند حکم حرمت حضور بدهند، آیت الله سیستانی در پیامش امریکا متهم شد به نقض پیمان امنیتی و معاهده بین المللی و امروز بحث انتقام سخت، اخراج امریکا از منطقه است، مصوبه پارلمان عراق در کوتاهترین زمان و مصوبه متعاقب آن در ایران و یک سیلی هم نواخته شد.
 

وی با اشاره به این که الان امریکاییها در شرایط خاصی قرار گرفته اند یک عملیات روانی را هم شروع کرده اند، تصریح کرد: بعد از این که پیام مقام معظم رهبری صادر و در آن پیام تصریح شد بر انتقام سخت، امریکاییها به تکاپو افتادند، واسطه ها فرستادن ظاهر آن در حوزه ادبیات دیپلماسی تهدید و 52 نقطه می زنیم بود اما در واقع به دنبال این بودند که به هر شکل ممکن با التماس هم که شده کاری کنند که جمهوری اسلامی دست به اقدامی نزند عاجز هستند از عملکردن و  پاسخ دادن دلیل آن هم این است که اگر آنها اقدامی دیگری انجام دهند جمهوری اسلامی هم اقدام دیگری و این اقدام می تواند یک جنگ و  جنگ را امریکاییها قادر به بردنش نیستند و منطقه بر سر آنها خراب می شود و مهمتر از همه نکته ای که سرلشکر سلامی مطرح کردند اگر در پاسخ جمهوری اسلامی در راستای انتقام خون این شهدا امریکاییها بخواهند اقدامی انجام دهند هدف بعدی سرزمینهای اشغالی و رژیم صهیونیستی است.

 

تهدیدهای جمهوری اسلامی معتبر است

وی در ادامه گفت: عملیاتی که در همان لحظه شهادت سردار سلیمانی به لحاظ زمانی انجام شد، پادگان و پایگاه هوایی عین الاسد امروز همه را در تحلیها به یک نقطه رسانده و آن این که  تهدیدهای جمهوری اسلامی معتبر است، نَفسِ این اقدام هم مهم است. تصمیم و اراده انجام، مهمتر از خود کار است. اصل این  مسئله دنیا را به شگفتی واداشته با علم این که ممکن است دوباره پاسخ دهند و همین پاسخ دادن آنها را در مخمصه قرار داد برای همین تلاش کردند اصلا پاسخی داده نشود.

سردار جوانی گفت: پایگاه عین الاسد تجهیزات و امکانات فراوان آسیبها جدی و تلفات جدی است، تلفات در برخی آمارهایی که در سایتها منتشر و سریع حذف کردند بالای صد نفر و دویست نفر بود.
وی در ادامه با بیان این که دشمن سعی می کند این اقدام را کوچک، کم ارزش و بی ارزش نشان دهد، اما یک عملیات بزرگ نظامی بود، یادآوری شود: در مورد پهپاد هم ابتدا امریکایی ها انکار کردند تا وفتی سپاه پاسداران گفت قطعات پهپاد را نشان می دهیم.

 

هدف راهبردی انتقام سخت پایان بخشی به حضور نامیمون و مشکل ساز امریکاییها در منطقه است

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اذعان به این که از نظر بزرگی در مبحث انتقام سخت همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند یک سیلی بود، ادامه داد: این انتقام سخت نیست نقطه شروع است چون هدف راهبردی انتقام سخت پایان بخشی به حضور نامیمون، نامبارک، نحس و مشکل ساز امریکاییها در منطقه است و ما باید دعا کنیم در این شبها که خداوند به مجاهدان در این مسیر قوت و نصرت عنایت فرمایید و بسرعت در این روزها شاهد خروج امریکاییها از عراق و سوریه باشیم، بعد باید بیاییم سراغ منطقه خلیج فارس پایگاه دریایی امریکاییها در بحرین باید برچیده شود، اینها باید برچیده شود ،این منطقه روزی آرامش خواهد داشت که امریکایی ها در این منطقه حضور ندارند که این مقدمه وحدت و تمدن سازی امت اسلامی و مقدمه ظهور است.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

زمان انتشار: شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۲:۳۸

شناسه خبر: 84946

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب