برگزاری دوره های آموزشی ICDL برای تعداد ۳۰ نفر فرا خبرگزاری علم و فناوری - برگزاری دوره های آموزشی ICDL برای تعداد ۳۰ نفر فراگیر در کارگاه رایانه سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی
در دهه مبارک فجر ۹۸ برگزار شد:

برگزاری دوره های آموزشی ICDL برای تعداد ۳۰ نفر فراگیر در کارگاه رایانه سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی

برگزاری دوره های آموزشی ICDL برای تعداد ۳۰ نفر فراگیر در کارگاه رایانه سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از خراسان جنوبی،  برای تعداد ۳۰ نفر فراگیر دوره های آموزشی ICDL در کارگاه رایانه سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی برگزار گردید.

زمان انتشار: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸:۱۱

شناسه خبر: 85538

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب