خبرگزاری علم و فناوری

یادداشت/

پایان عصر اشتغال زایی دولتی در اقتصاد ایران

لازم است این باور که بخش عمومی به علت دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد کشور قادر به اشتغال زایی جدید است را از اذهان عمومی دور کرد.

به گزارش  خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از یزد؛ باور عمومی این است که با توجه به حجم نسبتا بزرگ بخش عمومی کشور و مداخله دیرینه و گسترده دولت ها در نظام اقتصادی ایران، استخدام های گسترده ای در دستگاه های اجرایی دولتی صورت می گیرد.

این در حالی است که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می دهد عصر اشتغال زایی دولتی به پایان خود نزدیک شده است. چرا؟

به طور متوسط طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، شاغلین بخش خصوصی ۸۲ درصد از کل شاغلین را شامل می شوند و بخش عمومی تنها ۱۸ درصد از شاغلین را در بر داشته است. این سهم در سال ۱۳۹۷ به پایین ترین میزان یعنی ۱۵/۵ درصد رسیده است.

علاوه بر این روندها حاکی از تضعیف نقش بخش عمومی در جذب و ایجاد اشتغال است. در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۷ درصد کل شاغلین اضافه شده در کشور  مربوط به بخش عمومی بوده و این میزان در سال ۱۳۹۴ به ۸ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بخش عمومی در سال ۱۳۹۷ با خالص اشتغال منفی مواجه بوده است.

به نظر می رسد بخش دولتی ظرفیت های لازم و توان کافی برای بالا بردن سطح اشتغال فعلی را ندارد. لذا لازم است این باور که بخش عمومی به علت دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد کشور قادر به اشتغال زایی جدید است را از اذهان عمومی دور کرد.

همه ی آنچه گفته شده اهمیت تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی، سرمایه گذاری خارجی، عبور از بازرگانی خارجی سنتی و کارآفرینی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در افق پیش رو را گوشزد می کند.

برخی بررسی های رسمی نشان می دهد تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون نفر تحصیلکرده دانشگاهی متقاضی شغل خواهند بود.

بنابراین شاید بهتر باشد دولت فعلی در عمر باقی مانده خود با عبور از نسخه شکست خورده پول پاشی برای ایجاد فرصت های شغلی در دو دهه گذشته به حضور واقعی و پر سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران تن دهد.

دکتر عباس علوی راد

استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ايران

زمان انتشار: شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 85737

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب