بازدید علمی بسیج مهندسین نیروگاه اتمی از مرکز رشدش خبرگزاری علم و فناوری - بازدید علمی بسیج مهندسین نیروگاه اتمی از مرکز رشدشهید ماهینی

بازدید علمی بسیج مهندسین نیروگاه اتمی از مرکز رشدشهید ماهینی

بازدید علمی بسیج مهندسین نیروگاه اتمی از مرکز رشدشهید ماهینی با هماهنگی بسیج علمی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر صورت گرفت. در این بازدید ۴ ساعته جمعی از مهندسین نیروگاه با حضور دکتر حسینی مقدم، جانشین بسیج علمی و دکتر حیدری سنگستانی، ریاست دانشگاه آزاد واحد دلوار و دکتر غفاری، جانشین مرکز رشد از بخش‌های مختلف مرکز رشد و آزمایشگاه و کارگاه پهبادسازی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان بوشهر؛ بازدید علمی بسیج مهندسین نیروگاه اتمی از مرکز رشدشهید ماهینی با هماهنگی بسیج علمی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر صورت گرفت. در این بازدید ۴ ساعته جمعی از مهندسین نیروگاه با حضور دکتر حسینی مقدم، جانشین بسیج علمی و دکتر حیدری سنگستانی، ریاست دانشگاه آزاد واحد دلوار و دکتر غفاری، جانشین مرکز رشد از بخش‌های مختلف مرکز رشد و آزمایشگاه و کارگاه پهبادسازی بازدید به عمل آوردند.
این بازدید که در ابتدا با خوش آمد گویی مسئولین مرکز رشدهمراه بود، با بررسی مسائل تئوری مربوط به آزمایشگاه آغاز شد و سپس ساز و کار مرکز رشد و حمایت هایی که به مخترعین و نخبگان ارائه می‌شود به صورت کامل جهت آشنایی کلی بازدید کنندگان ارائه شد.
در ادامه بازدید‌کنندگان طی یک جلسه به مسائل و همکاری‌های مشترکبا یکدیگر پرداختند.
انتهای پیام/حسینی مفرد

زمان انتشار: یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۱:۰۵

شناسه خبر: 86026

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب