صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی پیشگام درکمک خبرگزاری علم و فناوری - صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی پیشگام درکمک به خصوصی سازی شرکت های تعاونی
رییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی :

صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی پیشگام درکمک به خصوصی سازی شرکت های تعاونی

رییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی را از پیشگامان کمک به خصوصی سازی شرکت های تعاونی عضواین صندوق ها دانست.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری هرمزگان:عیسی برخورداری پور افزود: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد وتوسعه،نقش مهمی در توسعه اقتصادی عرصه های منابع طبیعی داشته،درکشور ما عرصه های منابع طبیعی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد چشمگیری از تولید واشتغال را در برمی گیرد.

وی گفت:این امر باعث پررنگ شدن مبحث توسعه پایدار دربخش های منابع طبیعی شده است.منابع طبیعی پایدار نقش مهمی در حفظ منابع تولیدی ،تنوع زیستی،تضمین سلامت محیط زیست و دیگر جنبه های تولید محصولات کشاورزی دارد.

برخورداری پور افزود: صندوق های حمایت ازتوسعه منابع طبیعی ،تحولات مستمر وهمه جانبه ای که در چارچوب آن ظرفیت ها وتوانایی های اجتماعی روستایی در قالب شرکت های تعاونی جهت رفع نیازهای مادی ومعنوی ومشارکت موثر در فرآیند ها شکل می گیرد و بر سه اصل توانمندسازی ،ظرفیت سازی وامنیت اکولوژیک،امنیت اجتماعی واقتصادی برای شرکت تعاونی های عضو و همچنین حفاظت از سرمایه های طبیعی ،اجتماعی و انسان ساخت استوار امرضروری وکمک به خصوصی سازی شرکت های تعاونی دارای ظرفیت خوبی هستند.

رییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی با به عضویت گرفتن شرکت های تعاونی فعال در عرصه های منابع طبیعی وبا حمایت کردن از تولیدات روستایی جزء پیشگامان خصوصی سازی درکشور هستندکه تولید کننده محصولات فرعی گیاهی وجنگلی جدید وبازارهای تازه بوده،سرمایه گذاری در حوزه منابع طبیعی را رونق می بخشندو به تقویت و هدایت توسعه بخش منابع طبیعی می پردازند.

انتهای پیام/

زمان انتشار: سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹:۴۷

شناسه خبر: 86090

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب