رئیس سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی :

ساماندهی ۶۰۰ نخبه علمی / پیامد محوری رویکرد اصلی سازمان بسیج علمی، پژوهشی آذربایجان شرقی است

در سال جدید سیاست های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان آذربایجان شرقی بر روی پیامد محوری است، موضوعاتی که به پیامدهای مثبت در جامعه منتج شود در اولویت کاری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از آذربایجان شرقی ،سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی در سال 87 ایجاد شده و ایجاد کارگروه شبکه‌ نخبگانی در استان ،ارتباط مناسب با دانشگاه‌های استان و کشور، حمایت از نخبگان دانشگاهی برای تجاری سازی طرح‌ها،  توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت نخبگان برای تولید طرح‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، برگزاری نمایشگاه هایی از تولیدات مخترعان، مبتکران و نخبگان استانی ‌ و همچنین برگزاری همایش های ملی و استانی به منظور شناسایی و استفاده از ظرفیت نخبگان علمی از مهمترین اقدامات و رویکردهای  سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان آذربایجان شرقی است.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر با فعالیت ها و رویکردهای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی با  نادر ارسلانی رئیس این سازمان گفتگو کرده ایم که ماحصل این گفتگو پیش روی شماست.