کندر فراموشی را برطرف می‌کند/تقویت کننده‌های عقل خبرگزاری علم و فناوری - کندر فراموشی را برطرف می‌کند/تقویت کننده‌های عقل
طبق بررسی انجام شده؛

کندر فراموشی را برطرف می‌کند/تقویت کننده‌های عقل

«بر شما باد کندر زیرا گرمی از قلب را پاک می‌کند همان‌گونه که انگشت عرق را از پیشانی پاک می‌کند، و کمر را تقویت می‌کند و عقل را زیاد می‌کند و ذهن را تیز می‌کند و بینایی را جلا می‌دهد و فراموشی را برطرف می‌کند.»

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان بوشهر؛ یکی از مشخصه‌های بارز تفاوت انسان از سایر جانداران، نیروی عقل است که انسان با کمک آن سعی می‌کند راه درست چگونه زیستن را بشناسد و با تدبر در مسیر بهره‌مندی و تجربه‌اندوزی برای آخرت توشه برگیرد.

در روایات آمده که عقل مانند چراغی عمل می‌کند که در سر است ولی نور آن در تمام بدن وجود دارد، عقل یعنی قدرت درک، البته اصل لغتش به معنی بندی است که با آن چهارپا را می‌بندند تا هر کاری نکند، و آن را محدود می‌کند، عقل در انسان مانند این بند عمل می‌کند و مانع می‌شود که انسان به دنبال شهوات برود و سبب می‌شود که انسان حدومرزها را رعایت کند .

تقویت کننده‌های عقل

1.اولین تقویت‌کننده عقل سرکه است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «الخل يشدّ العقل» یعنی «سرکه عقل را تقویت می‌کند.»[1] روایاتی که سرکه را مقوى عقل معرفی می‌کنند بسیار است.

2. دومین تقویت‌کننده عقل خرفهاست، خرفه همان سبزی حضرت زهرا (س) است.

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «عليكم بالفرفخ فهي المكيسة، فإنّه إن كان شيء يزيد في العقل فهي»[2] «بر شما باد خرفه، انسان را زرنگ (عاقل) می‌کند و اگر چیزی عقل را زیاد کند خرفه است.»

3. سومین تقویت‌کننده عقل برگ چغندر است، در روایت درباره برگ چغندر آمده: «يشدّ العقل ويصفّي الدم»[3]«عقل را تقویت می‌کند و خون را صاف می‌کند.»

4.چهارمین تقویت‌کننده عقل کدوتنبل است، در روایت آمده: «الدّباء يزيد في العقل»[4] «کدوتنبل عقل را زیاد می‌کند.»

 

5. پنجمین تقویت‌کننده عقل میوه به است، در روایت آمده: «عليكم بالسفرجل فكلوه فإنّه يزيد في العقل والمروءة»[5]«بر شما باد به، آن را بخورید، زیرا عقل و مروت را زیاد می‌کند.»

6. ششمین تقویت‌کننده عقل تجارت است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «التجارة تزيد في العقل.»[6] یعنی «تجارت عقل را زیاد می‌کند.» در روایت دیگر آمده: «ترك التجارة ينقص العقل»[7]  یعنی «رها کردن تجارت عقل را کم می‌کند.»

7. هفتمین تقویت‌کننده عقل عطر است، در روایت آمده: «من تطيّب أول النهار لم يزل عقله إلى الليل»[8] یعنی «کسی که اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باقی می‌ماند.» البته عطر نمی‌تواند به‌عنوان درمان ضعف عقل باشد و یک تقویت موقتی است.

8هشتمین تقویت‌کننده عقل حجامت است، در روایت آمده: «إنّ الحجامة تصحّح البدن وتشدّ العقل»[9]  «حجامت بدن را سالم می‌کند و عقل را تقویت می‌کند.»

9. نهمین تقویت‌کننده عقل مسواک است، امام باقر (ع) می‌فرمایند: «السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.»[10] یعنی «مسواک زدن بلغم را برطرف می‌کند و عقل را زیاد می‌کند.» شاید بتوان گفت که در اثر کم شدن بلغم عقل تقویت می‌شود.

10. دهمین درمان سداب است، امام کاظم (ع) می‌فرمایند: «السداب يزيد في العقل»[11] یعنی «سداب عقل را زیاد می‌کند.»

11. یازدهمین درمان کندر است، پیامبر (ص) می‌فرمایند: «عليكم باللبان ، فإنه يمسح الحر من القلب كما يمسح الإصبع العرق عن الجبين ، ويشد الظهر ، ويزيد في العقل ، ويذكي الذهن ، ويجلو البصر ، و يذهب النسيان»[12]

 «بر شما باد کندر زیرا گرمی از قلب را پاک می‌کند همان‌گونه که انگشت عرق را از پیشانی پاک می‌کند، و کمر را تقویت می‌کند و عقل را زیاد می‌کند و ذهن را تیز می‌کند و بینایی را جلا می‌دهد و فراموشی را برطرف می‌کند.»

12. دوازدهمین تقویت‌کننده عقل کرفس است، در روایت آمده: «أنه أي الكرفس يورث الحفظ، ويذكي القلب»[13] یعنی «کرفس سبب تقویت حافظه می‌شود و قلب را تیز می‌کند (انسان را تیزهوش می‌کند).

13. سیزدهمین تقویت کننده هلیله و شکر است، در رساله ذهبیه آمده: «ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر ابلوج.»[14]  «کسی که می‌خواهد عقلش را زیاد کند، هر روز سه عدد هلیله با شکر بلوچستان بخورد.».

 

14. چهاردهمین تقویت‌کننده گوشت است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «اللحم ينبت اللحم ويزيد في العقل ومن ترك أكله أياماً فسد عقله»[15] یعنی «گوشت، گوشت می‌رویاند و عقل را زیاد می‌کند و کسی که چند روزی گوشت نخورد عقلش فاسد می‌شود.»

 

نکته آخر: عقل در زندگي اهميت بسيار اساسي دارد و دانستن اين مسئله كه چه عواملي موجب كاهش یا افزایش آن مي گردد، گامي بلند در مسير ارزش دادن به انسانيت، و زندگي عقلاني است.

اگر عقل آدمی زوال یابد انسان نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد و موفقیت او کم می‌شود بنابراین باید همیشه مراقبت از عقل در برنامه خود داشته باشد، عواملی از جمله: هوس راني و توجه به خواهش هاي نفساني، خود پسندي، تكبر، طمع، خشم و غضب، هم نشيني با نادان، گوش ندادن به گفتار صاحبان انديشه، و شراب خواري و ميگساري.... باعث کم شدن عقل می‌شود.

عواملی که در ابتدای این متن آمد می‌تواند در تقویت عقل موثر باشد و باعث افزایش آن گردد.

 

منابع:

[1] المحاسن ج۲ ص۴۸۵

 [2] المحاسن ج۲ ص۵۱۷

 [3] المحاسن ج۲ ص۵۲۰

[4] المحاسن ج۲ ص۵۲۰

[5] المحاسن ج۲ ص۵۵۰

[6] الاصول من الکافي ج۵ ص

۱۴۸[7] الاصول من الکافي ج۵ ص۱۴۸

[8] الاصول من الکافي ج۶ ص۵۱۰

[9] الخصال ص۶۱۱

 [10] ثواب الأعمال ص۱۸

[11] المحاسن ج۲ ص۵۱۵

[12] بحار الأنوار ج59 ص294

[13] بحار الأنوارج۶۳ ص۲۴۰

[14] بحار الأنوار ج۵۹ ص۳۲۴

[15] طب الأئمةص۱۳۹

 

انتهای پیام/حسینی مفرد

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۶:۳۲

شناسه خبر: 87141

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب