ماهواره نور و آغاز افول هژمونیک امریکا

خودکفایی ایران در عرصه فضایی و ماهواره ای تهدیدی جدی بر هژمون چندصد ساله امریکاست!افول هژمونی که با تمامی ابزارهای انسانی و غیرانسانی کوشید ملت ها را ازدسترسی به جدیدترین علوم و پیشرفته ترین متد فناوری بازدارد اما هرروز بیش از دیروز با شکست مواجه شد!

خبرگزاری علم و فناوری گیلان | بهاره مقدم - در دنیای مدرن امروز کسی نیست که از قدرت ماهواره ها و اهمیت آن ها در جنگ بی خبر باشد. بشر امروزی برای تسلط بر طبیعت و حتی همنوعانش، تکنولوژی را در عالی ترین سطح خود دنبال و تلاش می کند تا بدان دست یابد. "ماهواره" از مهم ترین اختراعات بشر در قرن اخیر است. از همان روزی که اسپوتنیک، ماهواره روسی در سال 1957با قصد سفر به فضا و ارسال اطلاعات به زمین، پرتاب شد تا امروز هزاران ماهواره با اهداف متعدد در مدار زمین قرار گرفته اند. امروزه شکاف عمیقی میان دولت هایی که به دانش فضایی و ماهواره ای دست یافته اند با آنان که هنوز به این مهم نرسیده اند، بوجود آمده است.

مهندس پیمان ابوالحسنی که دانش آموخته رشته مواد و فناوری های ساخت است درباره نقش ماهواره ها در قدرت دولت ها می گوید: صنایع هوا و فضا در دنیای امروز به قدری مهم است که وقتی در عرصه بین المللی مراجع ذی صلاح بخواهند قدرت علمی و  فناوری یک کشور را بسنجند بر خروجی آن دولت در تعداد موشک ها و ماهواره ها خواهند نگریست.

وی با بیان اینکه از لحاظ امنیتی و راهبردی، صنایع هوایی و فضایی هر کشورنقش حیاتی ایفا می کند، می افزاید: ماهواره ها به وسیله امواج الکترومغناطیس به ضبط اطلاعات می پردازند و دقیق ترین اطلاعات جهانی نزد ماهواره هاست. به عبارتی وقتی کشوری ماهواره ای بر فراز یک محدوده جغرافیایی داشته باشد از طریق سکوی اطلاعاتی خود به جزیی ترین اطلاعات آن محدوده دسترسی دارد.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه کشوری که از قدرت ماهواره ای داشته باشد، رسما به جمع ابرقدرت های جهانی پیوسته است، اظهار می دارد: شما گمان کنید در کشوری فرضی زندگی می کنید که بر فراز محدوده جغرافیایی تان ماهواره ای در مدار زمین قرار گرفته است. وضعیت راه ها، زمین های زراعی، رودها، خطوط جاده ای، ریلی، راه های آبی، آماده باش نیروهای نظامی، حتی معادن و منابع کشورتان نیز از دید ماهواره پنهان نخواهد بود. بنابراین پر واضح است کشوری که موفق شده ماهواره ای بر فراز کشور فرضی شما تعبیه شده هر زمان که بخواهد به هر اطلاعاتی درباره شما دسترسی دارد!

این مهندس مواد و فناوری های ساخت با بیان اینکه ایران طی هشت سال جنگ تحمیلی دقیقا از همین نقطه بارها مورد تهدید واقع شد و ضربات مهلکی این تکنولوژی بر پیکرش وارد ساخت، می افزاید: امروزه توان ماهواره ای علاوه بر همه مزایایی که دارد قدرت بازدارندگی را نیز افزایش می دهد. یعنی کشورهایی که از قدرت ماهواره ای برخوردارند به دنیا اعلام می کنند اگر مهره ای را اشتباه حرکت دهید، پاسخی درخور دریافت خواهید کرد!

آنچه مبرهن است این که همانطور که سردار سلامی در یادداشتی پس از پرتاب ماهواره نور نگاشت: " امروز از آسمان زمین را نگاه میکنیم و این اتفاق آغاز شکلگیری یک قدرت جهانی است."

ایران امروز به وضوح قدرت اول خاورمیانه است و توان نظامی و علمی خود را علی رغم چهل سال تحریم به رخ جهانیان می کشد.

خودکفایی ایران در عرصه فضایی و ماهواره ای تهدیدی جدی بر هژمون چندصد ساله امریکاست!افول هژمونی که با تمامی ابزارهای انسانی و غیرانسانی کوشید ملت ها را ازدسترسی به جدیدترین علوم و پیشرفته ترین متد فناوری بازدارد اما هرروز بیش از دیروز با شکست مواجه شد! ایران اینک به اسراری اطلاعاتی دسترسی دارد که در موقعیت مقتضی از آن استفاده خواهد کرد و ملت های آزاده جهان را نیز از آن بهره مند خواهد ساخت.

انتهای پیام

زمان انتشار: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷:۳۸

شناسه خبر: 87452

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب