توسعه اقتصادی استان در گرو توسعه شاخص های سلامت خبرگزاری علم و فناوری - توسعه اقتصادی استان در گرو توسعه شاخص های سلامت

توسعه اقتصادی استان در گرو توسعه شاخص های سلامت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت:توسعه اقتصادی استان در گرو توسعه شاخص های سلامت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با حضور در قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونا از زحمات دانشگاه علوم پزشکی قدردانی کرد.

مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی ضمن قدردانی از زحمات دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی تلاش های بسیاری برای ارتقا شاخص های بهداشتی و مبارزه با کرونا در استان انجام داده است.

«ناصر حضرتی پر» درباره بهبود وضعیت سلامت در استان افزود: با تلاش دکتر آقازاده و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش سلامت دغدغه های زیرساخت و درمان به حداقل رسیده است.

وی درباره توسعه متوازن بیان کرد: توسعه متوازن یکی از شعار های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بود که این شعار نیز به خوبی در حوزه سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده به طوری که نتایج آن را می توان در توسعه شهرستان ها در بخش بهداشت و درمان مشاهده کرد. به گفته حضرتی پر، برنامه های توسعه اقتصادی در گرو توسعه شاخص های سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشت درمانی آذربایجان غربی درباره آمادگی مواجه با بحران در استان گفت: با توجه به همدلی و همیاری که در استان ایجاد شد توانستیم ویروس کرونا را مدیریت کنیم. این در حالی است که آماده سازی زیرساخت های بهداشت و درمان نیز در مقابله با این بحران و مدیریت آن کمک بسیاری کرد.

دکتر «جواد آقازاده» درباره آماده سازی زیرساخت ها افزود: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی بهبود سیستم بهداشت و ایجاد مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت در استان بوده که با تلاش همه همکاران توانستیم این سیاست را در تمام شهرستان ها و مناطق محروم به خوبی به اتمام رسانده و از لحاظ زیرساختی به آمادگی مطلوبی برسیم.

وی درباره بیماریابی در استان بیان کرد: با افزایش شناسایی افراد ناقل در جامعه، تعداد بیماران سرپایی استان افزایش یافته ولی در عوض تعداد بیماران بستری کاهش یافته است. همچنین پایش گروه های 10 گانه خطر به صورت فعال در استان انجام می شود.

زمان انتشار: شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶:۵۲

شناسه خبر: 87470

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب