تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی شرکتهای دانش بنیان خبرگزاری علم و فناوری - تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی شرکتهای دانش بنیان

تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی شرکتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف پشتیبانی نهادهای فنّاورانه و دانش‌آموختگان برترِ فنّاور، در طی چند سال گذشته بر مبنای شیوه­نامه‌های مربوط به بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی، این تسهیلات را به «کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» اعطا نموده است.

تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی شرکتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف پشتیبانی نهادهای فنّاورانه و دانشآموختگان برترِ فنّاور، در طی چند سال گذشته بر مبنای شیوه ­نامه‌های مربوط به بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی، این تسهیلات را به «کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» اعطا نموده است.

بر این اساس، کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در دو مسیر  زیر می توانند از تسهیلات نظام وظیفه فناور استفاده نمایند:

الف- انجام پروژه جایگزین خدمت (شیوه­ نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی مصوب ۱۳۹۶/11/۸)

ب-  امریه در شرکت دانش بنیان (شیوه نامه به کارگیری کارکنان وظیفه مامور (امریه سربازی) در شرکت‌های دانش بنیان مصوب ۱۳۹۸/11/۷)

لذا کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در صورت دارا بودن شرایط هر کدام از شیوه­ نامه ­های مذکور می­توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره­مند گردد.

شایان ذکر است اطلاعات تفصیلی روی سامانه www.Daneshbonyan.ir   قرار دارد.

زمان انتشار: شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱:۵۵

شناسه خبر: 87767

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب