شروع برداشت جو در مزارع ساوه خبرگزاری علم و فناوری - شروع برداشت جو در مزارع ساوه

شروع برداشت جو در مزارع ساوه

خسارت ۳۰درصدی به مزارع جو در شهرستان ساوه در اثر بارش باران وتگرگ.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم وفناوری استان مرکزی:

درشهرستان ساوه برداشت جواز تاریخ 99/2/18 شروع شده که دراین مورداقای شریفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفته است با توجه به خسارت ۳۰درصدی واردشده به مزارع دراثربارش برف و تگرگ در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری   عمده محصول جو تولید شده در شهرستان به مصارف دامداری های شهرستان رسیده واین مقدار جو تولیدی جوابگوی نیاز دامداری های شهرستان ساوه نبوده و بیش از ۱۰۰هزار تن جو وارداتی نیز در دامداری های شهرستان مصرف می شود.

وی افزود:امیدواریم بیش از ۲۵ هزار تن جو از مزارع شهرستان برداشت شود.

انتهای پیام : س

زمان انتشار: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹:۵۷

شناسه خبر: 87848

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب