مطالعات بالینی بیماری کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد

مطالعات بالینی به منظور جلوگیری از افزایش بیماری کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از سیستان و بلوچستان، علیرضا انصاری مقدم، رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: همزمان با افزایش شیوع  بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه به بررسی و جمع آوری اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان این بیماری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت که این اطلاعات به صورت محرمانه و کد بندی شده در اختیار محققین قرار می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: محققان به منظور افزایش بیماری کرونا، اطلاعاتی راکه در خصوص روند این بیماری بود؛ ازتمام مراکز بهداشتی و درمانی جمع آوری کردند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  مطالعاتی در زمینه سرواپیدمیوریک  ملی با داده های استانی  با همکاری مراکز درمانی و بهداشتی انجام دادند که این اطلاعات در خصوص روند افزایش بیماری کرونا از طریق آزمایش خون می باشد .

زمان انتشار: شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱:۴۶

شناسه خبر: 88837

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب