با تلاش محققان ایرانی میسر شد؛

ابداع روشی جدید برای پرینت سه بعدی قطعات بتنی

محققان داخلی با ارائه روشی نوین و کارآمد در چاپ سه بعدی موجب ارتقاء کاربرد آن در حوزه ساخت و ساز شدند. آنها تکنیک القایی جدیدی را در چاپگرهای سه بعدی سیمانی توسعه دادند.

به گـــزارش خبرگزاری علم و فناوری - استان سمنان؛ چاپگرهای سه بعدی قطعات سیمانی و بتنی مبحثی است که در سال های اخیر مورد توجه محققین حوزه ساختمان قرار گرفته است.چاپ سه بعدی، در حقیقت به معنای ساخت قطعات پیچیده، مستقیماً براساس یک طرح رایانه ای و بدون دخالت انسان و هر گونه ابزاری جز پرینتر سه بعدی می باشد.این فناوری در بسیاری از صنایع از جمله خودرو سازی، هوافضا و پزشکی بکار رفته و اخیراً با اهدافی همانند کاهش نیاز به نیروی کار متخصص، کاهش هزینه و زمان ساخت قطعات خاص و حفظ ایمنی و سلامت کارگران در محیط های پر خطر، به حوزه ساختمان نیز راه یافته است.