عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح کرد

دزدی انرژی روانی چیست؟ ﻭﺭﺯﺵ کردن راهکاری برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ

به وجود آمدن اتفاقات ناگوار ﺍﻧﺮﮊﯼ ما خود به خود را کم می کند و گاهی نیز ممکن است سبب ایجاد خلل در زندگی روزمره ما شوند ولی نباید در مقابل آن ها کم آورد، به دنبال چاره بود و از راه های صحیح ﺍﻧﺮﮊﯼ های از دست رفته را جبران کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان خوزستان، داشتن انرژی مثبت در زندگی روزمره موجب موفقیت و پیشرفت هر فردی در جامعه می شود که این مسئله می طلبد تا با راهکارهایی مناسب و خوب انرژی های مثبت را جذب کنیم و زندگی شاد، بانشاط و پر ﺍﻧﺮﮊﯼ برای خود رقم بزنیم.

ممکن است که داشتن روحیه ای مثبت بعد از به وجود آمدن اتفاقات ناگوار پی در پی، کار بسیار سخت و دشواری برای بیشتر ما باشد و گاهی هم به دست آوردن آن را کاری غیر ممکن بدانیم ولی می بایست متوجه باشیم که هر چقدر انرژی مثبت درون ما کاهش پیدا کند، بدبینی ما نسبت به دنیای پیرامون مان نیز رو به فزونی می رود.

منابع فراوان و سرشار برای دریافت انرژی

مسائل یاد شده از جمله به وجود آمدن اتفاقات ناگوار ﺍﻧﺮﮊﯼ ما خود به خود را کم می کند و گاهی نیز ممکن است سبب ایجاد خلل در زندگی روزمره ما شوند ولی نباید در مقابل آن ها کم آورد، به دنبال چاره بود و از راه های صحیح ﺍﻧﺮﮊﯼ های از دست رفته را جبران کرد.

در دنیای پیرامون ما انسان ها منابع فراوان و سرشاری برای دریافت انرژی وجود دارد که طبیعت، درختان، گیاهان و پرندگان از جمله این منابع غنی در اطراف ما هستند. همچنین راز و نیاز با خداوند تبارک و تعالی و دعا خواندن نیز انرژی زیادی را به ما می دهد.

روانشناسان بر این باورند که باید انرژی مورد نیاز بدن از راه های صحیح دریافت شود که راهکارهای گوناگونی را در این زمینه ارائه داده اند تا بتوانیم برای دریافت انرژی از دنیای پیرامون خود کمک بگیریم.

در همین ارتباط مریم تشویقی مشاور، روانشناس بالینی و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران توضیحاتی برای همه هموطنان جهت راه های صحیح ﺍﻧﺮﮊﯼ بیان کرد و پاسخ چندین سوال در این زمینه را داد.

راز و نیاز از راه های ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ

این مشاور و روانشناس در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای دریافت انرژی وجود دارد، اظهار کرد: بسياري از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ مي آوريم، در واقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستيم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ دعا، ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ و ﻭﺭﺯﺵ کردن ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي زنيم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي گیرﯾﻢ.

وی در ادامه راه های ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ را برشمرد و تصریح کرد: خواب و غذای سالم و تازه از جمله راه های کسب ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ هستند.

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران استراحت، تفریح و راز و نیاز و دعا را از جمله دیگر راه های ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ اعلام کرد.

وی در توضیح این بخش از سخنان خود درباره منابع ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ گفت: همچنین ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ و ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ از دیگر چیزهایی که می توان از آنها ﺍﻧﺮﮊﯼ دریافت کرد.

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ نخستین دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ هستند

این روانشناس بالینی در بخش دیگری از سخنان خود راه های دزدیدن ﺍﻧﺮﮊﯼ را در افراد را برشمرد و خاطرنشان کرد: معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل مي شود.

وی در همین ارتباط توضیح داد: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ نخستین دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ هستند زیرا ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهديد و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮساندن ديگران ﻭ رفتارهاي پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي گیرند.

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ را دومین دسته از دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ نام برد و عنوان کرد: این افراد ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭد ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭی های خود، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ مي كنند و در پايان مي گويند که ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ.

این روانشناس بالینی با اشاره به اهداف افراد مظلوم بیان کرد: هدف ﺍین افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زيرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮ چه ﺑﮕوييد، آن ها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند كرد و فقط مي خواهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊي خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ كنند.

ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ شاخصه دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ

وی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ را دسته دیگری از دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ معرفی کرد و در همین زمینه ادامه داد: این اشخاص ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي كنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظير ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسيار است.

این عضو سازمان نظام روانشناسی ایران ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ را گروه دیگری از دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ در جامعه اعلام کرد و نکانی را در این زمینه ارائه داد.

 این روانشناس بالینی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ را ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊي در جامعه دانست و با بیان نکاتی در این زمینه تاکید کرد: این افراد معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭا می توانند به اعضای جامعه ﺑﺰنند.

وی در ادامه سخنان خود درباره دیگر خصوصیات ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊي اضافه کرد: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﻗﻬﺮ مي کنند ﻭ سكوت مي كنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ مي خواهند ﺑﺎ ﺍین کار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎلم ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺭا ﺟﺒﺮﺍﻥ كنیم

این عضو سازمان نظام روانشناسی ایران در بخش پایانی سخنان خود راهکارهایی را برای کمک به افراد جامعه ارائه داد و بیان کرد: دو مسئله وجود دارد که باید به آن ها به خوبی توجه شود ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ تا مجبور به ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ نشويم ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ و دزدان ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ را باید ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

این مشاوره خانواده گفت: ﯾﺎﺩمان ﺑﺎشد ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺍﺩ مي زﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﺮﻏﺮ مي كنيم، مي خواهيم بيهوده ﺩﺭﺩ دﻝ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ بهانه ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان بیاييم.

این روانشناس بالینی با اشاره به انجام کارهایی که باید در مواقع کم آوردن انجام داد، خاطرنشان کرد: در این مواقع به خودمان بگوییم که ﻣﻦ انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩه ام و ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺩﺯﺩﯼ نمي كنم و ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎلم ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ اﻡ ﺭا ﺟﺒﺮﺍﻥ مي كنم.

ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ

وی در همین زمینه یادآور شد: در این مواقع ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ، دعا و راز و نیاز کنیم، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ کنیم و یا با كمي ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ مورد نیاز خود را دریافت کنیم.

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران اظهار کرد: شاید در چنین مواقعی هم ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﺎ خوردن ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ که ﻫﻤﯿﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺭا به ما مي كند.

انتهای پیام/

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵:۰۰

شناسه خبر: 89211

مطالب مرتبط :
نوجوان و اینترنت

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح کرد

راهکارهایی برای وابسته نشدن نوجوانان به اینترنت/ استفاده از فضای مجازی محدودیت زمانی داشته باشد

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران گفت: خوب است استفاده از اینترنت و حتی پلی ‌استیشن برای فرزندان در خانه «محدودیت زمانی» داشته باشد.

مشاوره تلفنی

به منظور ارائه خدمات در ایام کرونا انجام شد

راه اندازی مشاوره مجازی در آبادان

به منظور ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم و جوانان در ایام کرونا مشاوره مجازی در آبادان راه اندازی شد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب