خبرگزاری علم و فناوری

در گفتگوی تفصیلی با عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند عنوان شد:

​اقتصاد نفت بنیان به جای دانش بنیان در کشور وجود دارد / نخبگان علمی متولیان اصلی اقتصاد دانش بنیان

غیاثی با اشاره به اینکه اقتصاد نفت بنیان به جای دانش بنیان زیان های فراوانی را به کشور تحمیل کرده است، گفت: حمایت واقعی و سازنده از ایده های نو و نجات دهنده یک نقش کلیدی در توسعه ی کشوراست.

سید احسان غیاثی در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری علم و فن آوری از خراسان جنوبی مهمترین عامل پیشران توسعه در همه کشور ها را پژوهش، تولید فن اوری و طراحی فرآیندهای صنعتی تولیدی و توسعه ای دانش بنیان دانست و اظهارداشت: یافته های نوین باعث اصلاح فرآیند ها و بهبود زندگی بشر می شوند و این همان قدرت خرد جمعی بشر برای رسیدن به بهتر نسبی است که با پژوهش و تفکر در تمام زمینه های علوم امکان پذیر است. وی ادامه داد: درک این موضوع و اهمیت دادن به آن ناشی از مواجهه بی پرده و صحیح بشر با نقص نسبی دانش خود نسبت به مسائل است که در فضایی شفاف می تواند به موقع اتفاق بیافتد.

عضو هیات علمی و مسئول هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند گفت: عواملی که بین درک انسان و شرایط واقعی فاصله ایجاد میکنند پی بردن به اهمیت پژوهش و فناوری است که آن را دچار تاخیر نموده و زیان های فراوانی را به جامعه تحمیل میکنند.

اقتصاد نفت بنیان به جای دانش بنیان در کشور وجود دارد

وی بیان داشت: از جمله این عوامل در کشور ما اقتصاد نفت بنیان به جای دانش بنیان، سیستم ناکارآمد پرداخت یارانه و حمایت های دولتی، تثبیت بی پشتوانه نرخ ارز، قوانین بازدارنده عوارض گمرکی، زیر ساخت بیمار صادرات و واردات، اقتصاد دلال پرور، فساد اقتصادی و رانت در طبقات مختلف، سیاست زدگی گروه های اجتماعی و سد سازی برای تفکر پویا، کامل پیاده نشدن اصول مترقی فقه اسلامی در جامعه در نتیجه همین عوامل و سالها حرکت دانشگاه ها با فاصله از نیاز جامعه و صنعت را میتوان نام برد که، سالیان متمادی فاصله درک مردم از فهم نیازشان به پژوهش را بیشتر و بیشتر نموده است و این مهم سهم بودجه پژوهشی کشور را بسیار محدود و تخصیص آن را به پژوهش های واقعی محدود تر نموده است که البته در سالهای اخیر با تاکید های فراوان و متواتر مقام معظم رهبری این نسبت و حرکت راهبردی به این سمت توسعه بیشتری پیدا نموده است.

توجه مسئولان به منابع عظیم خدادادی خراسان جنوبی

وی تاکید کرد: خراسان جنوبی دارای مزایای نسبی طبیعی و اکتسابی فراوان در زمینه های برخورداری از جامعه دانشگاهی قابل توجه، معادن فراوان و بکر در کشور، محصولات استراتژیک و صادراتی کشاورزی نظیر عناب، زرشک، پسته، زعفران و گیاهان دارویی، برخورداری از جایگاه ویژه در تولید محصولات دام های خاص نظیر شتر، شتر مرغ، بز کرکی، زنبور عسل و ... و موقعیت های ویژه گردشگری ، پایانه های مرزی و و راه ها و موقعیت های فراوان ژئواستراتژیک می باشد.

غیاثی ادامه داد: پرداختن به تبدیل این فرصت های طبیعی به ثروت و اشتغال برای مردم نیازمند توجه خاص به پژوهش ها و مطالعات کاربردی و راهبردی در این زمینه است.

عقب نشینی از صنایع فضایی و هسته ای در کشور

مسئول هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند بیان داشت: آنچه سالها میان این فرصت ها و بهره برداری از آن فاصله ایجاد کرده وجود پدیده هایی در تمام سطوح باور تا عمل است که زاده محرومیت نسبی استان و عدم توجه عادلانه به بهره برداری از فرصت ها توسط دولت ها بوده است.

وی متذکرشد: باور ما می توانیم که زمانی در سراسر کشور منجر به حرکت های سازنده و در نوردیدن مرزهای دانش شد و هنوز هم در رگهای مردم جاری است تحت تاثیر سیاست های غلط نگاه به خارج و تکنولوژی خارجی و وابسته، اولویت واردات بر تولید داخلی، عقب نشینی از صنایع فضایی و هسته ای و حرکت در مسیر طراحی سایر برجام های مشابه، رکود و رخوتی ناشی از سیاست گذاری ها و ریل گذاری های دولتی را در امر پژوهش و فناوری ایجاد نموده که بر شرایط و فضای تنفسی تولید و تحقیقات کاربردی نیز سایه افکنده است.

غیاثی ادامه داد: البته ناگفته نماند که تحریم های اقتصادی و دشمنی های آمریکا و کشور های اروپایی نیز بی تاثیر نبوده و شرایط تامین مالی پژوهش را با اشکالاتی روبرو ساخته است.

دانشگاه ها و نخبگان علمی متولی اصلی اقتصاد دانش بنیان هستند

وی افزود: در این شرایط رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان که دانشگاه ها و نخبگان علمی متولی اصلی آن هستند نسخه نجات و تعالی خواهد بود.

وی افزود: زنده کردن شعار و اعتقاد ما می توانیم و دمیدن روح امید در کالبد جوانان با سیاست های کارآفرینانه و اصلاح فرآیند های آموزشی، توجه خاص به نیروی انسانی توانمند و پرورش استعداد ها، حذف سرعتگیر های تصنعی و اشتباه از مسیر حرکت جامعه نخبگان و دانشجویان فعال، حمایت واقعی و سازنده از ایده های نو و نجات دهنده، و در مجموع ایجاد اکوسیستم پویای دانش و فناوری بر مدار شایسته سالاری، مسیری است که جامعه نخبگانی و دانشگاهی در خراسان جنوبی نیز در آن حرکت میکند و این یک نقش کلیدی در توسعه استان و بالفعل ساختن فرصت های بالقوه منطقه خواهد بود.

مهمترین عامل توسعه بخش کشاورزی ارتقای سطح کیفی و کمی نیروی انسانی است

این مدرس دانشگاه بیرجند گفت: یکی از مزیت های نسبی و اشتغالزای استان علاوه بر بخش معدن و گردشگری که نیازمند توجه ویژه ای می باشند، بخش کشاورزی است. در شرایط تحریم و رکود تنها بخش دارای بازده و رشد مثبت اقتصادی  زیر مجموعه کشاورزی بوده است. وی با بیان اینکه به نظر متخصصین اقتصاد کشاورزی مهمترین عامل توسعه بخش کشاورزی توجه به آموزش و ارتقای سطح کیفی و کمی نیروی انسانی در این حوزه است،افزود:  در سالهای اخیر سیاست های انقباضی و محدود کننده دولت در این حوزه مهم از جمله کاهش چشمگیر ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در کنکورسراسری شده است.

وی تاکید کرد: حذف کنکور و کاهش حداقل شرایط های پذیرش در رشته های کشاورزی و افت شدید کیفی دانشجویان ورودی این رشته ها، فروش و حراج داشته های سخت افزاری بخش کشاورزی مراکز آموزشی به بهانه عدم بازدهی اقتصادی، شکل گیری باور های غلط مردمی در مورد ارزش تحصیل در حوزه کشاورزی و معدن، به دلیل سیاست های غلط دولتی در ایجاد صف های کنکور پزشکی و هدر رفتن استعداد های نیروی انسانی در اثر سر خوردگی در این مسیر، کم کاری و حتی تخریب تاریخی رسانه ها در بیان ارزش ذاتی تولید در بخش کشاورزی و بی اطلاعی مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش آموزان، تامین نیروی انسانی این بخش را در سالهای آتی با مشکل جدی مواجه خواهد نمود.

حرکت های جهادی راهی به سوی توسعه

غیاثی با اشاره به اینکه برای رشد و توسعه در این خصوص باید رویه ها به صورت جهادی اصلاح گردد، عنوان کرد: ثبات در فضای اشتغال، تولید  و بازرگانی بخش کشاورزی، معدن، و گیاهان دارویی، نیز نیاز به اصلاحات جدی خواهد داشت.

وی ایده های نو و فناورانه در میان اساتید، دانشجویان و فعالان حوزه پژوهش و حتی دانش آموزان همواره وجود دارد، گفت: تبدیل این ایده به فناوری و محصول و تولید اشتغال و ثروت فرآیندی است که نیاز به پرورش ایده اولیه و حمایت بی قید و شرایط دارد. در میان ایده های پرورش یافته اگر حتی 20 درصد هم منجر به تولید و فناوری و اشتغال شود، کشور را متحول خواهد نمود.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند تاکید کرد: امروز اگر شما ایده نوی خود را برای ثبت اختراع، ثبت علامت، جلب حمایت و ... بخواهید ارائه دهید کدام متولی مشخص از 0 تا 100 کار را برای شما با حاشیه امن انجام می دهد؟

وی بیان کرد: دقیقا شما وارد یک هزار تو با تابلو های فراوان می شوید که تنها یک راه شما را با اما و اگر های فراوان به مقصد میرساند و این فرآیند یک مسیر با متولیان فراوان، راه های انحرافی بسیار، اتفاقات ناخوشایندی نظیر سرقت ایده و مشکلاتی نظیر عدم حمایت واقعی از ایده هست. به عبارت بهتر ساختار موجود در استان و به طور عام در کشور ساختاری کهنه و بروکتراتیک است که میلیون ها ایده بکر با قابلیت صنعتی شدن از جوانان و نخبگان خلاق ما بدون پروردن و آزمودن و بدون فرصتی برای ارایه دادن نابود می کند.

 

غیاثی گفت: یکی از میان این ایده ها و فکر های خلاق تنها آنهایی به نتیجه می رسد که صاحب آن از 0 تا 100 کار را با هزینه شخصی، توانایی های شخصی، پیگیری ها و مبارزه های مستمر با شرایط حاکم بر این حوزه پشت سر می گذارد تا منجر به تاسیس یک مجموعه دانش بنیان و تولید گردد. این سهم اندکی از ایده های خوبی است که همه روزه در ذهن فرزندان این کشور تولید می شود و به فراموشی سپرده می شود و این همان ثروت نا ملموسی است که می تواند منجر به توسعه اقتصاد دانش بنیان و قطع وابستگی شود و دانشگاه یک متولی از نهاد های موازی فراوانی است که در این حوزه وجود دارد.

مجاهدت اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور در عرصه علم

وی ادامه داد: کار های خوبی در سال های اخیر انجام شده و مجاهدت های فراوانی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد، اما کافی نیست و به دلیل نبودن حمایت های موثر در زیر ساخت ها، چابک و متناسب نبودن ساختار های اجرایی با اهداف، نامطلوب بودن فضای تولید فناوری و محصول  و کسب و کار و عدم برقراری اکوسیستم پویای علم و فناوری بسیار ی از این مجاهدت های بی دریغ به سختی به نتیجه رسیده و نتیجه آن همین تعداد اندک واحد ها و شرکت های دانش بنیان و نوآور هستند.

غیاثی فعالیت در این حوزه همسان با جنگ اقتصادی را یک جهاد علمی دانست وگفت: سربازان آن اساتید دانشگاه ها، نخبگان، دانشجویان و  فرهیختگان با کمترین پشتیبانی علاوه بر مقاومت در برابر هجمه های خارجی، با بی مهری های تاریخی نظیر ساختار بروکراتیک اداری، عدم حمایت به معنای واقعی کلمه، شعار زدگی، سیاست زدگی، موازی کاری و نیز مشکلات معیشتی فراوان دست و پنجه نرم می کنند.

حمایت از جایگاه علوم و فناوری و تولید دانش بنیان در کشور

وی بیان داشت: اگر حمایتی که از تیم ملی فوتبال کشور بدون حتی کسب یک افتخار جهانی در سالهای اخیر شده است در همان سطح از جریان تبدیل ایده به فناوری شده بود و بودجه های پژوهشی و اجرایی لازم برای تبدیل دانشگاه ها به نسل 3 تا 5 به موقع و کافی تزریق می شد جایگاه علوم و فناوری و تولید دانش بنیان ملی امروز بسیار بالاتر از شرایط فعلی بود و وابستگی به ارز یک کشور آدم کش و منفعت طلب نظیر آمریکا استقلال ملی ما را به خطر نمی انداخت.

مسئول هسته کارآفرینی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند عنوان کرد: لذا لازم است در خصوص حمایت از نیروی انسانی، اصلاح ساختاری و بازنگری در باور های مسئولان به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و دست بر زانوی خود گرفتن و خانه خود را آباد کردن یک تحول اتفاق بیافتد. به جای پرداختن به برجام های 1 و 2 و 3 و ... برای رفع ظاهری تحریم ها و در باطن وابسته شدن به خارج از کشور باید ضمن ریختن این افکار  تکنوکراتیک برگرفته از نظام سرمایه داری غرب به زباله دان، بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفت و عمل کرد.

انتهای پیام/ 

زمان انتشار: شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵:۴۹

شناسه خبر: 90692

مطالب مرتبط :
هیئت علمی

قرار گرفتن عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دکتر مهدی شاهدی اصل عضو هیات علمی این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

طراحی و تولید هفت محصول نوآورانه در حوزه گز و شیرینی محقق شد/ برنامه ی گسترده شرکت گز سکه «عرضه ی اولیه صد شرکت کارآفرین در بازار سرمایه»

رئیس هیأت مدیره شرکت گز سکه:

طراحی و تولید هفت محصول نوآورانه در حوزه گز و شیرینی/طراحی و اجرای «عرضه ی اولیه صد شرکت کارآفرین در بازار سرمایه»

محمد گوهریان رئیس هیأت مدیره شرکت گز سکه از طراحی و تولید هفت محصول نوآورانه در حوزه گز و شیرینی در این شرکت خبرداد و گفت: این شرکت بعنوان اولین شرکت عرضه کننده سهام در تابلوی شرکتهای دانش بنیان بازار SME فرابورس ایران است و «عرضه ی اولیه صد شرکت کارآفرین در بازار سرمایه» را با همکاری کانون کارآفرینی استان اصفهان طراحی و اجرا کرده است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب