علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری(۲)

گزارش ذیل به قسمت دوم در رابطه با مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد جذب اعتماد و مشارکت شهروندی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از فارس، بافت های فرسوده شهری به پهنه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی ، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ، خدمات و زیر ساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی ، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند . این بافت ها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خود به خود را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در آن ندارند .

 

استراتژی های پیشنهادی  (حداکثر  بهره برداری از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت )

 1.  توسعه و بهره گیری بیش از پیش از توان وپتانسیل بخش غیردولتی و مردم دراحیاء وبهسازی بافت های فرسوده شهری با اهرم نمودن و واسطه گری شرکت های توسعه شهری (مدیریتی،اجرایی،سرمایه گذاری و نظایر آن)
 2. ایجاد عزم ملی موثر در مسئولین ملی و محلی به ضرورت توجه امر ارتقا سرمایه های اجتماعی در احیاءوبهسازی بافت های فرسوده شهری
 3. افزایش گستره فعالیت در سطح کشور با توسعه فضای تعامل و انعقاد تفاهم نامه ها وتوافقنامه ها با مدیریت شهری و ایجاد سازمان های مردم نهاد و نهادهای مالی وسرمایه گذاری  محلی
 4.  پیگیری تحقق نگاه شهروند مدار در مناطق ویژه بهسازی و بازآفرینی
 5. معرفی وشناساندن فرصت های مناسب موجود در صنعت بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگام محلی

 

 

استراتژیهای پیشنهادی (کاهش آثار احتمالی تهدیدات با استفاده از نقاط قوت موجود)

 1. تلاش در جهت پذیرش اولویت توسعه درونی شهرها با توجه به شهروندان
 2. ایجاد تعامل مثبت بین دستگاههای مدیریت شهری و نهادهای مردمی و شهروندان  
 3. تعریف وارائه شیوه های متنوع وکارآ باتوجه به بسترهای قانونی موجودجهت جلب وجذب مردم وبخش خصوصی در طرحهای بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری
 4. یجاد نهادهای مدیریتی محلی و سازمان های مردم نهاد در سطح محلات فرسوده شهری

 

 

استراتژیهای پیشنهادی ( رفع نقاط ضعف درجهت حداکثر بهره برداری از فرصت های فراروی )

 1.  تعریف وتبیین مشخص ودقیق از موضوعات بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری        
 2. تعریف دقیق و روشن از ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد و مشارکت
 3. تعریف فرآیند و زنجیره گردش اطلاعات درایجاد بستر های لازم برای گردش سریع و مناسب اطلاعات بین شهروندان درجهت اعتمادسازی و پیامد آن مشارکت
 4.  توجه به اصل همگرایی بین مدیریت و شهروندان
 5.  تعریف سیستم مناسب جهت نظارت شهروندی برنحوه اجرای طرحها و پروژه ها 

 

 

استراتژیهای پیشنهادی (پرهیز از تهدیدات باتوجه به نقاط ضعف موجود)

 1. تعامل دستگاههای مسئول و شهروندان در جهت احیاءو بازآفرینی بافت های قدیمی، فرسوده ،مساله دار و نابسامان شهری و ایجاد تفاهم بیشتر با آنان 
 2. پیگیری حضور تمامی دستگاهها درامر نوسازی ،بازسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و نابسامان شهری باتوجه به وسیع بودن و پذیرش حضور تمامی ذی نفعان از قبیل شهروندان و انجمن های محلی مرتبط  درامر پیشبرد طرحهای بهسازی ، نوسازی و بازآفرینی شهری
 3. توجه به مزیت های نسبی و صرفه های اقتصادی سیاست توسعه درون محله ای
 4. ارتقا عملکرد مراکز شهرهای بزرگ  وآمادگی لازم برای پذیرش و استقرار فعالیتهای برتر نظیر بازارهای مالی ، بورس، دفاتر شرکتهای بزرگ تجاری و خدماتی ، سالن اجتماعات ملی و.... در آنها به منظور ارتقا ظرفیت های بالقوه محلی، شهروندان و .... در اقتصادی و سرمایه پذیری محلات فرسوده شهری
 5. ارزیابی و تعیین میزان نیاز به توسعه و گسترش محدوده و گسترش کالبدی شهرها و اولویت استفاده حداکثر از ظرفیت موجود در درون شهروندی به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی

 

 

شهرنشینی یک گرایش معرفت شناختی است که از طریق آن برای شروع به کشف مبارزات، ارتباطات درونی آنها در سراسر اماکن، ارضی و چشم اندازها، و پتانسیل های شهری اقدام می گردد.

به جای اینکه بر اساس مفاهیم و بازنمایی موروثی به شهر نگریسته شود باید پرس و جوی بی امان برای روشن کردن راههای بیشمار که کاربران فضاهای شهری، تولید و تبدیل جهان شهری خود از طریق شیوه های روزمره، گفتمان و مبارزات که منجر به شکل گیری نه تنها پیکربندی فضایی جدید شهری ،بلکه ارائه چشم انداز جدید از پتانسیل های در حال تولید و مطالبه آنها از طریق فعالیت های کاربران، انجام گیرد

شهرنشینی یک پروژه جمعی است که از طریق عمل جمعی، مذاکره، تخیل، آزمایش و مبارزه تولید می شود. جامعه شهری هرگز نتیجه شرایط به دست آمده نیست ، بلکه یک افق باز در ارتباط با مبارزات منسجم برای شهر  ارائه می دهد. در نهایت، هر معرفت شناسی شهری جدید زنده به جلو خواهد رفت. مشارکت، به خودی خود، مفصل شهر و سیاست است و از هریک که بیاغازیم، به دیگری می رسیم.

دستیابی به توسعه و پیشرفت مستلزم به کارگیری و بهره برداری بهینه از انواع سرمایه می باشد. سرمایه های طبیعی، مالی واقتصادی، انسانی و اجتماعی گونه های مختلف از سرمایه می باشند که منابع انرژی در جامعه است . با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم در تحلیل مسایل اجتماعیفرهنگی به عنوان متغیر پیش بینی کننده و نیز استفاده از ظرفیت ها و منابع(مادی و انسانی ) در وجه فرهنگی، اجتماعی بهره گرفت.

علاوه برمشارکت - به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه ها ی تقویت کننده سرمایه اجتماعی - در ابعاد سیاسی باید مشارکت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تعریف و بسترسازی های آن مورد اهتمام قرار گیرد . چرا که چنین مشارکت های فواید متعددی برای توسعه دارد خصوصاً در مواردی که جامعه با بن بست های اجتماعی یا ناامیدی روبرو می گردد و نسبت به محیط خود بدبین می شود . در چنین شرایطی لازم است تا افراد و گروه های مختلف اجتماعی از حلقه های درونی خود جدا گردند . به این ترتیب آنان به حلقه های واسط و سازمان های جدیدی متصل می گردند که روند اجتماعی شان را برای آنان فراهم می نماید.

 

*احمد کلائی دکترای شهرسازی و پژوهشگر عرصه شهری

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳:۵۰

شناسه خبر: 90805

مطالب مرتبط :
شیراز

در گفتگو با یک دکتر شهرساز:

ارزیابی ابعاد مختلف اتصال شهر جدید صدرا به شیراز

در گفتگو با دکتر احمد کلائی، شهرساز و پژوهشگر حوزه شهری بحث اتصال صدرا و بعضی روستاها به شیراز مورد مداقه قرار گرفت که مشروح آن خدمتتان ارائه می گردد.

بافت فرسوده شهری

علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری

گزارش ذیل به بحث در رابطه با مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد جذب اعتماد و مشارکت شهروندی می پردازد.

شهر انسان محور

نگاهی به پارادیم شهر انسان محور

مفهوم یک موضوع، مهم‌تر از انتخاب واژه است و به نگاه، انگاره ها و زمینه های شناختی که ما از انسان و شهر داریم مربوط می‌شود، اگر بخواهیم در چارچوب واژه‌ها حرکت کنیم، ممکن است یک واژه بتواند یک بار معنایی را بر دوش بکشد، اما واژه دیگر نتواند این بار معنایی را محقق کند.

پارک حاشیه ای

به بهانه قیمت گذاری جدید پارک حاشیه خیابانها در شیراز

حق به شهر و شعار شهر شهروندمدار

این روزها بحث قیمت گذاری پارک حاشیه معابر در دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز است. به همین بهانه فارغ از قیمت گذاری از منظر حقوق اجتماعی شهروندان و به خصوص پارادایم حق به شهر به این موضوع پرداخته شده است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب