اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی؛

برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی معرفی شدند/ اهدای جایزه بخش خصوصی جشنواره به ده طرح

آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و با حضور عباس رضایی استاندار اصفهان، رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، سید محمد ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، در این مراسم ۱۳ طرح در بخشها مختلف بعنوان برگزیده معرفی شدند و همچنین اهدای جایزه بخش خصوصی جشنواره به ده طرح تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور عباس رضایی استاندار اصفهان، جعفر قیصری رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، سید محمد ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و عبدالرضا کبیری دبیر جشنواره برگزار شد، این جشنواره دارای شش برگزیده در بخش طراحان کسب و کار، سه برگزیده در بخش فن‌آفرينان – شركت‌هاي نوپا، دو برگزیده در بخش فن‌آفرينان – شركت‌هاي رشدیافته، سه برگزیده در بخش بهترین ارائه در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دو برگزیده در بخش جایزه فناوری صنعت‌ساز بود. همچنین جوایز بخش خصوص به ده طرح تعلق گرفت که اهدای جایزه بنیاد برکت به دوطرح، جایزه شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه به سه طرح، جایزه شرکت پندار کوشک ایمن به یک طرح، جایزه شرکت سرمایه‌گذاری شناسا به سه طرح، و جایزه شرکت گروه داده ورز جویا  به یک طرح تعلق گرفت.

طرح سمیرا کوشکستانی با عنوان طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی حوزه شنوایی برای کاربرد در تست های ارزیابی شنوایی وتسکین بیماری وزوز گوش، بعنوان برگزیده سوم بخش فن‌آفرينان – شركت‌هاي نوپا لوح زرین جشنواره، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال، تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 5 میلیارد ریال، وتسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ  800 میلیون ریال را کسب کرد. همچنین برگزیده اول بهترین ارائه در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود که تندیس زرین جشنواره، مبلغ 500 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وتسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ  1 میلیارد ریال را کسب کرد. همچنین جوایز بخش خصوصی شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه لوح تقدیر و تندیس پیروز را کسب کرد و در بخش جایزه خصوصی شرکت سرمایه‌گذاری شناسا نیز جایزه نقدی به مبلغ250.000.000 ریال و لوح نقطه طلایی را کسب کرد.

 

حسین بهرامی با طرح استخراج فلزات سنگین از قیر طبیعی بعنوان برگزیده اول بخش طراحان کسب و کار بود که تندیس زرین جشنواره، مبلغ 500 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ  900 میلیون ریال را کسب کرد. و  در بخش جایزه خصوص، جایزه شرکت سرمایه‌گذاری شناسا، جایزه نقدی به مبلغ250.000.000ریال و لوح نقطه طلایی را نیز کسب کرد.

 

فرید ملک احمدی با طرح دستگاه برش قطعات غیر فلزی برگزیده دوم طراحان کسب و کار بود که لوح زرین جشنواره، مبلغ 400 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ  500 میلیون ریال را کسب کرد.  و جایزه بخش خصوص بنیاد برکت جایزه نقدی به مبلغ250.000.000 ریال تسهیلات به مبلغ 800 میلیون ریال را نیز کسب کرد.

علی رمضانی با طرح ساخت فرومون جنسی حشرات جهت کنترل و مقابله با آفات گیاهی برگزیده سوم بخش طراحان کسب و کار بود که لوح زرین جشنواره، مبلغ 200 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ 300 میلیون ریال را کسب کرد. و برگزیده سوم بهترین ارائه در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز شد و لوح زرین جشنواره، مبلغ 300 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ 400 میلیون ریال را کسب کرد.

سید مهدی موسوی با طرح دستگاه لیزر حک و برش فوق دقیق در دو طول موج فروسرخ و فرابنفش برگزیده بخش برگزیده اول بخش فن‌آفرينان شركت‌هاي نوپا بود  که تندیس زرین جشنواره، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال، تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 5 میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ 2میلیارد ریال را کسب کرد. و جایزه بخش خصوص شرکت سرمایه‌گذاری شناسا جایزه نقدی به مبلغ250.000.000 ریال و لوح نقطه طلایی را کسب کرد.

محمد علی چمنیان با طرح تجهیزات یکپارچه تغذیه سیستم‌های مخابراتی مخصوص فضای باز برگزیده اول فن‌آفرينان – شركت‌هاي رشدیافته و برگزیده اول جایزه فناوری صنعت‌ساز بود که به ترتیب تندیس زرین جشنواره، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 20 میلیارد ریال را کسب کرد. و لوح تقدیر جشنواره، تندیس بنیاد نوآوری و توسعه فناوری مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین و جایزه نقدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ 500 میلیون ریال را کسب کرد.

محمد شریعتمداری با طرح توليد كلسيم هيپوكلريت پایدار به روش تركيبي از روش كلسيمي و روش سديمي برگزيده دوم بخش فن‌آفرينان – شركت‌هاي رشدیافته بود که لوح زرین جشنواره، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 20 میلیارد ریال را کسب کرد. و برگزیده دوم جایزه فناوری صنعت‌ساز شد که لوح تقدیر جشنواره، تندیس بنیاد نوآوری و توسعه فناوری مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین و جایزه نقدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ 500 میلیون ریال را کسب کرد.

علیرضا مورکی برگزیده سوم بخش طراحان کسب و کار با طرح تولید اصلاح کننده ضربه تمام آکریلاتی( (AIMلوح زرین جشنواره، مبلغ 200 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ  300 میلیون ریال را کسب کرد.

 همچنین در بخش طراحان کسب و کار عارف میرپویان با طرح بدون پخت از ضایعات سنگ و سید محمدحسن میرباقری با طرح دستگاه هوشمند سازی و تزریق گازهای مورد نیاز گلخانه هر دو شایسته تقدیر و دریافت لوح تقدیر جشنواره همچنین کسب گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال شدند.

سید محمد سمن بوی با طرح تولید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جمع‌آوری و بازیافت بخار بنزین (طرح کهاب)  بعنوان برگزيده دوم بخش فن‌آفرينان – شركت‌هاي نوپا لوح زرین جشنواره، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال، تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 5 میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ 1میلیارد و 200 میلیون ریال را کسب کرد.

 سید مبین زمانی با طرح پی بار و پی نت، دیجیتال سازی بارنامه های کاغذی در صنعت حمل و نقل و آنی شدن روند پرداخت و حذف واسطه ها برگزیده دوم بخش فرصتهای سرمایه گذاری بود که لوح زرین جشنواره، مبلغ 400 میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال و تسهیلات ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبلغ 600 میلیون ریال را کسب کرد.

قاسمعلی تیموری با طراحی، فرمولاسیون و ساخت خوراک آنیونیک اکسترود شده آلی جایزه بخش خصوصی؛ بنیاد برکت جایزه نقدی به مبلغ250.000.000 ریال را کسب کرد.

محمد علی هادوی مقدم با طرح شبکه جمع آوری زباله در بستر iotجایزه بخش خصوصی؛ شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه، جایزه نقدی به مبلغ500.000.000 ریال و لوح تقدیر و تندیس پیروز را کسب کرد.

سید علیرضا فرخ زاد با طرح تولید انبوه ماژول‌های غشایی اولترافیلتراسیون و طراحی و ساخت سامانه‌های تصفیه پساب و بازچرخانی آب در صنایع لوح تقدیر و تندیس پیروز را دریافت کرد.

ابوالفضل رعنائی با طرح نانو جاذب شیرین سازی آب های شور جایزه بخش خصوص شرکت پندار کوشک ایمن، جایزه نقدی به مبلغ150.000.000 ریال و لوح تقدیر و تندیس پندار را کسب کرد.

حمیدرضا مصاحبی و اردلان عباسی با طرح همیار جامع انسان (سالمند و کودک) جایزه بخش خصوصی شرکت گروه داده ورز جویا 500 میلیون ریال سرمایه گذاری مستقیم را کسب کرد.

انتهای پیام/

 معصومه صادقی

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲:۰۰

شناسه خبر: 92850

مطالب مرتبط :
میوه خشک

فناوری جدید در صنعت خشک کردن میوه

محققان با استفاده از فناوری باد یونی برای خشک کردن میوه‌ها باعث صرفه‌جویی در انرژی و حفظ مواد مغذی میوه‌ها شدند و توانستند تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کنند.

گفتمان فرهنگ استکبارستیزی و روحیه مقاومت، روحیه‌ و باور «ما میتوانیم» به عنوان اصول اساسی ترویج گردد

بیانیه معاونت علمی پژوهشی ناحیه مقاومت بسیج مبارکه در گرامیداشت هفته بسیج؛

روحیه مقاومت و روحیه‌ و باور «ما میتوانیم» به عنوان اصول اساسی ترویج گردد

معاونت علمی پژوهشی ناحیه مقاومت بسیج مبارکه با صدور بیانیه ای به مناسبت هفته بسیج، امیدورا است گفتمان فرهنگ استکبارستیزی و روحیه مقاومت، روحیه‌ و باور «ما میتوانیم» به عنوان اصول اساسی مد نظر همگانی باشد و ترویج گردد.

پروژه موشک استارشیپ قابلیتهای منحصر بفرد اما دو چالش اصلی

پژوهشگر علوم و فناوری فضایی؛

پروژه موشک استارشیپ دو چالش اصلی دارد/ آغاز عصر جدید با پرتاب موشک فالکن ۹

عمران مرادی پژوهشگر علوم و فناوری فضایی گفت:پروژه موشک استارشیپ قابلیتهای منحصر بفرد اما حداقل دو چالش اصلی(قابلیت سوخت گیری در مدارها و فضا است و چالش دیگرسیستم خنک سازی است) که می تواند منجر به شکست پروژه شود، با پرتاب موشک فالکن ۹ عصرجدیدی در صنایع فضایی آغاز شد؛ و اگر پشتیبانی باشد ما هم می توانیم شکاف با پیشتازان صنایع فضایی را پر کنیم.

ماجرای دستگاه تفکیک ضایعات و فلزات غیر آهنی که تقاضا محور ساختیم؟/ فقط بسیج علمی حمایت کرد

این دستگاه در کل دنیا سفارش محوراست؛

ماجرای دستگاه تفکیک ضایعات و فلزات غیر آهنی که تقاضا محور ساختیم؟/ فقط بسیج علمی حمایت کرد

امیر قدس مطهری و حسین ملکی از نخبگان پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که نمونه اولیه دستگاه تفکیک زباله «دستگاهی با قابلیت تفکیک ضایعات و فلزات غیر آهنی»، را برای اولین بار در کشور و تنها با حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور ساختیم، گفتند: اختراعاتی داشتیم، تجربیاتی به دستمان آمده بود که تا مشتری نخواهد هر چه قدر هم یک محصول نوآورانه و فناورانه باشد به سمتش نرویم، اما این دستگاه را تقاضا محور (متقاضی شهر داری) ساختیم و نظارت شهرداری هم روی آن بود، با این همه با تغییر مدیریت در شهرداری تجاری سازی دستگاه بدون نتیجه ماند.

جایزه

کیت تشخیص سرطان پستان در خانه و پنجره های برداشت اشعه ماورا بنفش برنده جوایز جیمز دیسون هستند

یک آزمایش خانگی ساده برای تشخیص سرطان پستان و پنجره برداشت انرژی خورشیدی ساخته شده از مواد بازیافتی، برندگان بزرگ جوایز جیمز دیسون ۲۰۲۰ هستند.

موذن

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران خبر داد

برگزاری سیزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری مازندران

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران از برگزاری سیزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری مازندران در هفته بسیج خبر داد.

الماس

تولید الماس در دمای اتاق در عرض چند دقیقه

یک تیم بین المللی از دانشمندان از طبیعت سرپیچی کرده و در آزمایشگاه با دمای اتاق در عرض چند دقیقه الماس ساخته اند - این فرایند معمولاً به میلیاردها سال، فشار عظیم و دمای فوق العاده گرم نیاز دارد.

۲۲

گپ وگفتی خودمانی با نخبه بسیجی هرمزگان

فرهادی:هرمزگان هنوز در ابتدای مسیر توسعه و تخصص علمی است

​دکترمنصور فرهادی جوان نخبه رودانی که در مسابقات جهانی اختراعات موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی جهان شده است گفت: هرمزگان در ابتدای مسیر توسعه است.

واکسن کووید۱۹ مدرنا با اثربخشی  ۹۵٪ ، احتمال شکست همه گیری تا سال ۲۰۲۱ را دو برابر می کند

واکسن کووید۱۹ مدرنا با اثربخشی ۹۵٪ ، احتمال شکست همه گیری تا سال ۲۰۲۱ را دو برابر می کند

بعد از اینکه Pfizer و BioNTech از یک کاندید واکسن ویروس کرونا با اثربخشی ۹۰٪ خبر دادند، اکنون، فقط یک هفته بعد، Moderna اعلام کرد که واکسن آن از بیماری پنهان نیز جلوگیری می کند. تجزیه و تحلیل موقت فاز ۳ نشان می دهد واکسن آزمایشی ۹۴.۵٪ در جلوگیری از کووید۱۹ موثر است، حتی خوش بینانه ترین تخمین ها را نیز پشت سر می گذارد.

"نقطه عطفی باورنکردنی برای علم." Pfizer و BioNTech نتیجه امیدوار کننده واکسن کووید۱۹ خود را به روز می کنند

غول داروسازی ایالات متحده و شریک بیوتکنولوژی آلمانی آن (۰Pfizer و BioNTech)، در حال حاضر با استفاده از تجزیه و تحلیل نهایی از یک مطالعه ۴۳۰۰۰ نفری، کارآیی ۹۵٪ را برای نامزد واکسن خود گزارش داده اند. و نگران نیستند که افراد مسن به واکسن پاسخ ندهند. این شرکتها در بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که این اثر در افراد مسن تر از ۶۵ سال فقط به ۹۴٪ کاهش می یابد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب