سلسله گزارشات از مخترعین و نخبگان بسیجی استان قم‌

مخترع بسیجی قمی با ۱۵ اختراع

گپ و گفتگو دوستانه خبرگزاری علم و فناوری استان قم با مخترعو نخبه بسیجی قمی که ۱۵ اختراع ثبت شده دارد .

گپ و گفتگو  دوستانه خبرگزاری علم و فناوری استان قم  با مخترع و نخبه بسیجی  قمی که ۱۵ اختراع ثبت شده دارد .

امیر محمد زاده مخترع و نخبه بسیجی در مصاحبه با خبرگزاری علم و فناوری استان قم درباره فعالیت های خود توضیح داد : بنده امیر محمدزاده هستم ،و در رشته  طراحی سازه،از مخترعین و نخبه گان سطح ۳کشوری هستم ،و حدود۱۵سال در بحث های علمی و ایده پردازی مشغول فعالیت ام ، حدود۱۵اختراع در بخش های : نظامی ،کشاورزی خودرو و صنعت داشتم .

محمد زاده درباره یکی از  اختراعات اخیرش گفت :‌یکی از اختراعاتم طراحی و ساخت ماشین چند کاره خدمات شهری این ماشین حدود ۷سال که دارم روش کار میکنم به کمک بسیج ،که کارش کمک در بخش خدماتی در شهرداری ها و در کل مجموعه های کشوریس،کارهای مثل جارو زدن،خط کشی خیابان،کارواش،شستن جدول ،چمن زدن ،و...استفاده میشه.