رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان،

برنامه جامع توسعه سنواتی آموزشهای فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان در برنامه هفتم توسعه(افق ۱۴۰۴) تدوین شد/ سالانه ۱۲ هنرستان از نوع تیپ چهار رشته ای در مناطق پرجمعیت استان باید احداث شود

پیمان شاهپوری رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، با اعلام این خبر که برنامه جامع توسعه سنواتی آموزشهای فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان در برنامه هفتم توسعه(افق ۱۴۰۴) تدوین شده و در هفته پژوهش رونمایی می شود، گفت: سالانه ۱۲ هنرستان از نوع تیپ چهار رشته ای در مناطق پرجمعیت استان باید احداث شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، پیمان شاهپوری رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، با اعلام این خبر که برنامه جامع توسعه سنواتی آموزشهای فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان در برنامه هفتم توسعه(افق 1404) تدوین شده و پس از طرح در شورای آموزش و پرورش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز برای همکاری در این زمینه ارسال شده است، گفت: سالانه 12 هنرستان از نوع تیپ چهار رشته ای در مناطق پرجمعیت استان باید احداث شود.

شاهپوری در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در خصوص ضرورت اجرای این برنامه، اظهار کرد: اسناد بالادستی که هم از سوی مقام معظم رهبری و هم در سند چشم انداز نقشه جامع علمی کشور و هم در سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین به آن اشاره  شده است همه به توسعه و تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی تاکید دارند و نشانگرهای ملی و بین المللی هم شواهدی بر ضرورت برنامه ریزی و اجرای این طرح را ارائه می کند.

وی با اشاره به این که نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی حرفه ای و کار دانش همه نشانگرهایی هستند جهت توجه به این مهم که در زمینه افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی باید کار کنیم، افزود: بهبود همه نشانگرها با با توسعه آموزشهای مهارتی ارتباط مستقیم دارد.

شاهپوری خاطرنشان کرد: این موضوع هم از طریق آموزش و پرورش و هم از طریق وزارت کشور به کلیه استانداران استانها ابلاغ شده  که در این زمینه کار کنند و توسعه سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی را توسط شوراها و سازمانهای وابسته و با مداخله موثر و مفید دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در دستور کار قرار دهند.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، ادامه داد: اولین هدف این برنامه بهبود شاخص های استان شامل کاهش نرخ بیکاری، توسعه اقتصادی ناشی از کیفیت مهارت دانش آموختگان، توسعه فضای فناوری و متناسب سازی آن با شرایط اقلیمی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.

وی افزود: یک هدف دیگر که برنامه دنبال می کند بهبود وضعیت اشتغال در جامعه و اعمال سیاستهای اشتغال زایی و مهارت افزایی  است، همچنین  بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی را هم در کشور و استان به دنبال دارد.

 

نتایج مورد انتظار از  اجرای این برنامه برای استان اصفهان چیست؟

شاهپوری اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای برای تحقق سیاستهای کلان اشتغال استان در برنامه ششم و هفتم، سهم توسعه متوازن در هدایت دانش آموزان دوره دوم متوسطه به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش به مقدار 51.23 درصد برای استان اصفهان تعیین شده است.

 

حداقل 10 درصد تا وضعیت مطلوب مورد انتظار فاصله داریم

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، ادامه داد: در حال حاضر این سهم در استان اصفهان 40.78 درصد می باشد. با این حساب حدود 10 درصد از وضعیت مورد انتظار فاصله داریم و ضروری است که تمام ظرفیتها و امکانات ملی و استانی برای توسعه این آموزشها با نقش محوری که شورای آموزش و پرورش استان می توانند ایفا کنند، بسیج شوند.

 

استقرار پایه دوازدهم، نقطه عطفی در سالهای برنامه ششم بوده است

وی افزود: اتفاق مهمی که در طی سالهای برنامه ششم افتاده این بوده است که در این  سالها نقطه عطفی داشتیم. و آن استقرار پایه دوازدهم بوده یعنی قبلا دانش آموزان در هنرستان دوسال تحصیل می کردند و با آمدن نظام جدید آموزشی سنوات آموزشی در هنرستانها یک پایه اضافه و از دو سال به سه سال افزایش یافت.

 

استقرار پایه دوازدهم منجر به افزایش تعداد هنرجویان از 45 هزار به 66 هزار نفر طی یکسال شد

شاهپوری تصریح کرد: در طی سالهای برنامه ششم زمانی که استقرار پایه دوازدهم انجام شد تعداد هنرجوی استان از 45 هزار در سال 96 به 66 هزار نفرهنر جو در سال 97 افزایش یافت و چیزی بالغ بر 21 هزار نفر هنرجو طی یکسال در استان اصفهان اضافه شد، که این عدد خیلی قابل توجه در توسعه  آموزش های فنی و مهارتی می باشد.

 

با استقرار پایه دوازدهم به ناچار از روش بهره برداری حداکثری استفاده کردیم

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، اظهار کرد: ما آن سالها هم اعلام کردیم برای استقرار پایه دوازدهم نیاز به توسعه فضای جدید داریم که علیرغم برنامه ریزی های لازم ،برای توسعه فضاهای جدید مورد نیاز استقرار پایه دوازدهم، تحول مورد انتظار انجام نشد، به ناچار رفتیم از روش بهره برداری حداکثری از ظرفیت هنرستانهای موجود استفاده کردیم و این 21 هزار نفر را در فضاهای موجود جا دادیم و شرایط تحصیل را مهیا کردیم و بنابراین حداکثر بهره وری از فضاهای موجود استان در سالهای 97 و 98 انجام شد.

 

وضعیت استان نسبت به کل کشور از نظر هدایت دانش آموزان به هنرستان به چه صورت است؟

وی اظهار کرد: استان با پوشش 40.78 درصد هدایت دانش آموزان به سمت شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در رتبه چهارم کشور قرار دارد یعنی نسبت به میانگین کشور که 35.65 درصد است رشد داشته اما نسبت به آن هدف گذاری که برای استان شده هنوز فاصله دارد.

 

رویکرد استان اصفهان در توسعه آموزش های فنی و مهارتی کیفیت مداری بوده است

شاهپوری در پاسخ به این سوال که چرا استان اصفهان از نظر هدایت دانش آموزان به هنرستان، رتبه چهارم کشوری را دارد، خاطرنشان کرد: از لحاظ کمی، تعداد هنرجویان و تعداد هنرستانهای استان قابل توجه می باشد.البته رتبه چهارم براساس درصد بین تعداد هنرستانها و دبیرستانهای هر استان بیان می شود؛ رویکرد استان اصفهان نیز در توسعه آموزش های فنی و مهارتی کیفیت مداری بوده است؛ توسعه هنرستان جدید نیاز به تامین زیرساختهایی دارد لذا در این استان هرگونه توسعه جدید پس از حصول اطمینان از تامین زیرساخت ها انجام می گیرد.

 

این برنامه را به چه روشی می خواهید پیش ببرید؟

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، بیان کرد: برای پیش بردن این برنامه و اگر می خواهیم توسعه متوازن در هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی حرفه ای و کار دانش داشته باشیم باید برخی از متغییرهای مهم و اساسی آموزشهای فنی حرفه ای استان را بهبود بدهیم که این بهبود در فضاها، تجهیزات، منابع انسانی، اعتبارات و همچنین بهبود در مشارکتهایی که می توانیم بگیریم را شامل می شود، که اگر اینها را بهبود دهیم خواه ناخواه خود شرایط آموزش فنی و حرفه ای و توسعه متوازن هم بهبود پیدا می کند.

 

الان وضعیت موجود استان از نظر تعداد هنرستان و هنرستانهای دولتی و غیر دولتی چگونه است؟

وی گفت: الان 430 باب هنرستان در سطح استان داریم و چیزی بالغ بر 73 هزار هنرجو در هنرستانهای استان مشغول تحصیل هستند، و مشارکت در بخش برون سپاری آموزش و هنرستانهای غیر دولتی عملکرد خوبی داریم، بطوری که 23 درصد هنرجوها برون سپاری و نزدیک 7 درصد غیر دولتی هستند.

 

برنامه ریزی برای افزایش هنرجو در پایه دهم تا37 هزار نفر

شاهپوری در ادامه با بیان این که اما به کجا می خواهیم برسیم و شرایط مطلوب چیست، اظهار کرد: می خواهیم شاخص نسبت تعداد هنرجوی هنرستانهای استان نسبت به دانش آموزان دبیرستانها را به سطح مورد انتظار از استان یعنی 33/ 51 درصد برسانیم. برای این کار پیش بینی کردیم که باید 35 هزار و 351 نفر برای رشد در مجموع سه پایه اضافه شود، قسمتی را می توانیم با مشارکت یعنی برون سپاری و هنرستان غیر دولتی تقریبا 38 درصد را پوشش دهیم اما مابقی تقریبا 21 هزار 900 هنرجو می ماند و اگر بخواهیم به وضعیت مطلوبی که کشور برای ما تعیین کرده برسیم در درجه اول باید فضا مهیا کنیم.

 

سالانه 12 هنرستان از نوع تیپ چهار رشته ای در مناطق پرجمعیت استان باید احداث شود

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، ادامه داد: براساس برنامه ریزیها که انجام دادیم نیاز داریم سالانه 12 هنرستان مستقل از نوع تیپ چهار رشته ای در مناطق پرجمعیت استان اضافه شود و باطبع اگر هنرستانی اضافه شود نیاز به نیروی انسانی دارد، نیاز به تجهیزات دارد که تمام این شاخصها را ریز به ریز بررسی و مشخص کردیم که چه مقداراعتبار نیاز دارد برای این که بتوانیم توسعه را انجام دهیم. این پروژه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای همکاری در این زمینه ارسال کردیم، این طرح در شورای مهارت استان هم  مطرح شده که ببییم چه کمکهایی می توانیم جذب کنیم، همچنین برشهایی منطقه ای که سهم هر منطقه است در این توسعه برای استانها مشخص شده است.

 

راهکار اول، احداث هنرستانهای دولتی در استان اصفهان

وی با بیان این که یکسری راهکارها هم برای این مهم در نظر گرفتیه ایم، تصریح کرد: راهکار اول عملیاتی که سهم هنرستانهای دولتی را با احداث فضاهای جدید توسعه دهیم.

 

راهکار دوم، استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین

شاهپوری افزود: در کنار این یکسری کارها هم باید انجام دهیم که با حمایت و پشتیبانی دستگاههای استان چه در بخش دولتی و چه خصوصی می تواند انجام شود. اولین کار این است که از ظرفیت خیرین و واقفین محترم استفاده کنیم.

 

واقفین و خیرین محترم در زمینه ساخت هنرستان و هنرستان یاری بیش از پیش وارد شوند

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، با اشاره به این که استان اصفهان در زمینه خیرین و واقفین عملکرد خوبی داشته و سالانه مدارس زیادی توسط خیرین و واقفین اضافه می شود، گفت: اولین استدعای من این است که واقفین و خیرین محترم در زمینه ساخت هنرستان و هنرستان یاری بیش از پیش وارد شوند.  

 

راهکار سوم، طرح مشارکتی هنرستانهای وابسته به دستگاهها و صنایع استان

وی افزود: نکته دیگری هم که در نظر گرفتیم این است که می توانیم از ظرفیت دستگاهها و صنایع استان هم استفاده کنیم ما طرحی داریم به نام هنرستان های وابسته به دستگاههای دولتی که می توانند در تربیت نیروی مورد نیاز خودشان مشارکت داشته باشند.

 

تجربه موفق مشارکتی «هنرستان هنرهای زیبا» وابسته به  اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان است

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، اظهار کرد: الان نمونه چنین مشارکتی هنرستان هنرهای زیبا که وابسته به  اداره کل ارشاد اسلامی استان است را داریم که بعنوان یک تجربه موفق می توانیم از آن نام ببریم.

 

مشارکت خوب خیرین صنایع در راه اندازی هنرستانهای زمینه کاری خودشان

شاهپوری گفت: بقیه دستگاهها و صنایع هم می توانند برای مثال اداره کل مسکن و شهرسازی می تواند هنرستان ساختمان داشته باشد، سازمان صنعت و معدن تجارت می تواند هنرستانها بارشته های صنعتی مورد نیاز صنایع داشته باشد، همینطور شرکت شهرکهای صنعتی برای هنرستانهای در جوار کارخانجات می تواند مشارکت داشته باشد، خوشبختانه در این زمینه خیلی از خیرین بخش خصوصی درصنایع هم وارد شده که هنرستانهای زمینه کاری خود را داشته باشند.

 

هنرستان تخصصی صنعت نساجی در منطقه مهر دشت به عنوان یک نمونه کار خاص در استان و کشور راه اندازی می شود.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش استان اصفهان، خبر داد: بعنوان مثال در زمینه صنعت نساجی در منطقه مهر دشت قرار شده یک هنرستان تخصصی نساجی راه اندازی شود که این یک نمونه کار خاص در استان و کشور می باشد.

 

توسعه متوازن و هدایت دانش آموزان تا افق  1404با شیب ملایم و برنامه ریزی شده محقق می شود

وی در پایان گفت: اگر همه بخشهایی که انتظار می رود شامل بخش دولتی، خصوصی و خیرین در تحقق این هدف کمک کنند؛ می توانیم شرایط توسعه متوازن و هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را برای استان محقق کنیم که این امر تا پایان سال تحصیلی  1404-1405 با شیب ملایم برنامه ریزی شده است.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹:۵۰

شناسه خبر: 93539

مطالب مرتبط :
اولین شبکیه مصنوعی بیوهیبرید با سلولهای فیبروئین ابریشم و شبکیه ساخته شد

یک تحقیق بین المللی گزارش کرد؛

اولین شبکیه مصنوعی بیوهیبرید با سلولهای فیبروئین ابریشم و شبکیه ساخته شد

یک تحقیق بین المللی به سرپرستی دانشگاه کامپلوتنسه مادرید گزارش کرد: در یک گام اساسی برای حل مشکل کبودی ناشی از دژنراسیون ماکولا (AMD) که ۱۹۶ میلیون نفر در جهان را درگیر کرده است، اولین شبکیه مصنوعی بیوهیبرید با سلولهای فیبروین ابریشم و شبکیه ساخته شد.

برگزاری رویداد کارآفرینی ایده بازار (داکا) همراه با جوایز نقدی و امکان جذب در مرکز رشد

به مناسبت هفته پژوهش؛

برگزاری رویداد کارآفرینی ایده بازار (داکا) همراه با جوایز نقدی و امکان جذب در مرکز رشد

رویداد کارآفرینی ایده بازار (داکا) با محوریت کلیه حوزه های فنی و مهندسی به مناسبت هفته پژوهش توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان و فرمانداری شهرستان برخوار برگزار می شود.

 دانش آموزان اصفهانی رتبه برتر ۲۲ امین جشنواره جوان خوارزمی با ۵ طرح برگزیده شدند/ خیلی از طرحها باید تشویق و زمینه انبوه سازی آنها فراهم شود

رئیس اداره پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان؛

دانش آموزان استان اصفهان رتبه برتر ۲۲ امین جشنواره جوان خوارزمی/ خیلی از طرحها باید تشویق و زمینه انبوه سازی آنها فراهم شود

کلیم الله بابایی رئیس اداره پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت: دانش آموزان اصفهانی رتبه برتر ۲۲ امین جشنواره جوان خوارزمی با ۵ طرح برگزیده شدند، خیلی از طرحها باید مورد تشویق قرار گیرد و زمینه انبوه سازی آنها فراهم شود

آزاد بخت

رئیس بنیاد نخبگان مازندران خبر داد:

انتخاب ۹ طرح مازندران در طرح شهید احمدی روشن

رئیس بنیاد نخبگان مازندران گفت: ۹ طرح مازندران در طرح شهید احمدی روشن پذیرفته شده و مجریان طرح‌ها در حال نهائی کردن پروپزال و تشکیل هسته‌های علمی هستند

لقمانی

رئیس دانشگاه یزد:

پژوهش در حوزه علوم انسانی در کشور ما مغفول مانده است

رئیس دانشگاه یزد گفت: موضوع علوم انسانی، موضوعی است که در کشور ما مغفول مانده و مورد نظر رهبر انقلاب نیز می‌باشد.

فناوری

با همکاری محقق ایرانی تحقق یافت

ترکیب دوربین گوشی های هوشمند و فناوری CRISPR برای آزمایش سریع COVID ۱۹

محققان دانشگاه برکلی با همکاری محقق ایرانی خود مفق به ابداع دستگاهی شدند که می تواند برای شناسایی بسیاری از بیماری های ویروسی دیگر اصلاح شود.

قند

ابداع گوشواره ای که قند خون را کنترل می کند

محقق دانشگاه هادرزفیلد گوشواره ای ابداع کرده است که می تواند سطح گلوکز خون را از طریق لاله گوش ردیابی کند.

فرصتهایی در استان داریم که مغفول مانده اند/ چیزی که نیاز داریم جنبش دانشجویی پیگیری کند بحث مطالبه گری است

مدیر خبرگزاری فارس در استان اصفهان مطرح کرد؛

فرصتهایی در استان داریم که مغفول مانده اند/ چیزی که نیاز داریم جنبش دانشجویی پیگیری کند بحث مطالبه گری است

علی صالحی فعال دانشجویی و رسانه ای و مدیر خبرگزاری فارس در استان اصفهان گفت: فرصتهایی در استان داریم که مغفول مانده اند، بنابراین جنبش دانشجویی باید تغییر رویکرد بدهد و چیزی که نیاز داریم جنبش دانشجویی پیگیری کند در همه مسائل مثبت و منفی بحث مطالبه گری و موضوع مهم مطالبه جوان گرایی است.

۰

به همت گروه نوآوری هنرستان شهید رجایی فسا ساخته شد؛

دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک

مدیر هنرستان شهید رجایی فسا گفت: دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک به همت گروه پنج نفری نوآوری هنرستان به سرپرستی بنده و با حضور دانش آموزانی از رشته های الکترونیک، مکانیک و ساخت و تولید ساخته شده است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب