کشفی قابل توجه در دنیای پزشکی :

تشخیص پارکینسون با دقت بالا به کمک سواب های پوستی بدون درد

دانشمندان دانشگاه منچستر در حال بررسی چگونگی استفاده از سواب های پوستی بدون درد برای تشخیص پارکینسون بوده اند و اکنون به کشف قابل توجهی دست یافته اند.

به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از خراسان جنوبي و به نقل از Newatlas، در حال حاضر تشخیص پارکینسون می تواند فرایند پیچیده ای باشد که متکی به علائم، معاینات دقیق و ارزیابی های موردی از پزشکان است، اما اخیراً ما می بینیم که چگونه علائم واضح تری از بیماری در روده، اشک و حتی پوست ما ظاهر می شود. دانشمندان دانشگاه منچستر (UM) با تمرکز بر این احتمال اخیر، کشف قابل توجهی کردند و دریافتند از سواب هایی که اطلاعات شیمیایی را از سطح پوست جمع می کنند، می توان بیماران پارکینسون را با دقت بالا تشخیص داد.

 

ایده ی کشف پارکینسون از طریق نشانگرهای زیستی در پوست در حال جلب توجه است. محققان از چندین زاویه به این احتمال می رسند. امید این است که قبل از بین رفتن اکثر سلول های مغزی تولید کننده ی دوپامین و شدت یافتن علائم بیمار بتوان آن را تشخیص داده و سپس مدیریت کرد.

 

راهی که دانشمندان می توانند برای این کار انجام دهند، نمونه برداری از پوست است که نشانگرهای زیستی مشخصی را نشان می دهد. در ماه اکتبر گذشته ما مطالعه ای را بررسی کردیم که محققان با شناسایی پروتئین های آلفا-سینوکلئین به غلط در 24 مورد از 25 مورد، توانستند نشان دهند چگونه می توان از این روش برای شناسایی صحیح بیماری استفاده کرد.