خبری خوش برای افراد طاس :

یک قدم تا درمان طاسی سر با دستیابی به موفقیت در سلول های بنیادی

همه گیری COVID-۱۹ برنامه های بالینی انسانی را برای بازسازی مو به تأخیر انداخت، اما محققان به دنبال این هستند که همه چیز را به حالت قبل برگردانند.

به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از خراسان جنوبي و به نقل از Newatlas، یک مطالعه ی موفقیت آمیز از دانشمندان مرکز تحقیقات پویایی RIKEN ژاپن در مورد ویژگی های خاص سلول های بنیادی در پوست، مسئول بازسازی سلول های مو و همچنین مواد بهینه برای تولید مداوم رشد فولیکول مو را شناسایی کرده است. محققان تاکید می کنند آزمایش حیوانات برای روش بازسازی موی آنها کامل و آماده برای آزمایشات بالینی انسان است.

 

فولیکول های موی انسان به طور مداوم در چندین مرحله مختلف فعالیت می کنند. بیشتر اوقات فولیکول مو در مرحله ی آناژن قرار دارد که مرحله ی رشد فعال مو است.

 

در انتهای فاز آناژن، فولیکول مو وارد مرحله ای گذرا به نام فاز کاتاژن می شود و منجر به حالت استراحت به نام فاز تلوژن می شود. هنگامی که یک فولیکول مو وارد فاز تلوژن شد، ساقه ی مو به طور طبیعی می ریزد، پس از آن فولیکول دوباره به داخل فاز آناژن می چرخد و رشد ساقه ی جدیدی را شروع می کند.

 

 

 

یکی از چالش هایی که محققان در جستجوی راه های بازسازی مو با آن روبرو شده اند، یافتن راهی برای تولید فولیکول های موی جدید است که به طور مداوم از طریق این دایره ی طبیعی می چرخند. برداشت سلول های بنیادی اپیتلیال ساکن فولیکول مو (HFSC) یک روش ممکن برای بازسازی مو در افراد طاس است، اما همه ی HFSC ها قادر به حرکت مداوم در این مراحل فولیکول مو نیستند. در بسیاری از آنها ممکن است یک ساقه ی مو رشد کند، اما پس از ریختن آن، ساقه نتواند دوباره به یک مرحله ی آناژن تبدیل شود.

 

بنابراین اولین موفقیت در مطالعه ی جدید منتشر شده در مجله ی Scientific Reports ،کشف نشانگرهای زیستی سلولی خاص است که HFSC ها را به احتمال زیاد برای فعالیت تکراری فولیکول مو متمایز می کند. به طور کلی از دو نشانگر HFSC (CD34 و CD49f) برای شناسایی این سلول های بنیادی خاص تولید کننده مو استفاده می شود. با این حال، تحقیقات جدید نشان داد که نشانگر زیستی سوم (Itgβ5) می تواند به طور موثر سلول های بنیادی را که برای فعالیت مداوم مو مناسب هستند، تشخیص دهد.

 

ماكوتو تاكو، نخستين نويسنده ی مطالعه ی جديد توضيح مي دهد: ما دريافتيم كه تقريباً 80 درصد فوليكول ها زماني كه Itgβ5 به عنوان زيست مهندسي در جوانه ی فوليكول مو ساخته شده، به سه چرخه مويی رسيده اند. در مقابل فقط 13 درصد در سه زمان حضور نداشتند.

 

این مطالعه همچنین کارآیی یک محیط جدید را نشان می دهد که برای کشت HFSC ها طراحی شده است. این رسانه با نام NFFSE ترکیبی از کلاژن و پنج عامل دیگر است.