علم و فناوری گزارش می دهد

​از حل نشدن مشکلات در اتاق شیشه ای تاتزریق امید آفرینی و علم آموزی همراه با مهارت

​احصاء مشکلات، تزریق امید آفرینی دربین جوانان، علم آموزی همراه با مهارت،استعدادیابی، نخبه پروری، ایجاد شهرک آی تی از مهمترین مواردی بود که درکارگروه آموزش،تحقیقات و فناوری سازمان بسیج علمی و پژوهشی خراسان جنوبی موردطرح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از خراسان جنوبی، یکی از مومهترین و موثرترین راه های پیشرفت یک جامعه علم است که بتوان از آن به درستی استفاده کرد.لذا نخبگان علمی در همه عرصه ها می توانند با استفاده ازظرفیت ها وتوان خود موجب پیشرفت و گسترش جامعه هرحوزه های مختلف شوند.

که در این راستا بسیج علمی،پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی توانسته است اقدامات موثری را با حضور نخبگان در عرصه های مختلف بردارد."علی فرخنده " مسئول بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوری این سازمان که با حضور جمعی از نخبگان استان برگزارشد، اظهار داشت: بسته نخبگانی دربسیج علمی پژوهشی و فناوری استان با استفاده از ظرفیت نخبگانی برای بررسی مشکلات خراسان جنوبی وجود دارد.

وی هدف از آن را طرح موضوع مشکلات استان و ارسال آن برای بررسی بیشتربه کشوردانست و گفت: با حضورنخبگان و تیم اندیشه ورز در مجموعه مدیریتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصاالرضا(ع) می توانیم تصمیم سازی های خوبی برای برنامه های مدیریت بسیج علمی داشته باشیم.

احصاء مشکلات خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت نخبگان

فرخنده تاکید کرد: می توان با حضور نخبگان از ظرفیت بسیج علمی و سپاه استان دردورن و بیرون آن استفاده وریل گذاری لازم را برای پیش برداهداف استفاده کنیم.

وی ادامه داد در این کارگروه با تلفیق جلسات برای تصمیم سازی برنامه های اولویت دار در بسیج علمی، وکارکرد کارگروه مجمع بسیج برای حل مشکلات استان وعارضه یابی آن بحث خواهیم کرد.

فرخنده با اشاره به اینکه 25 آذر ماه آغاز هفته پژوهش است، افزود: امیدواریم با استفاده ازنظرات نخبگان استان بتوان هفته پرباری در سطح استان برای همه اقشار داشته باشیم.

مسئول بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع)یادآورشد: اصل بیانیه گام دوم انقلاب و راهبری که رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت سیزدهم نیز فرمودند این بود که بایداعتماد مردم به نظام و انقلاب را باید جلب کنیدلذا باید بدانیم که سهم جامعه نخبگانی استان در این حوزه و راهبر کجا است وغالب جلسات ما در آینده این موضوع خواهد بود.

امید آفرینی باید در بین جوانان تزریق شود

وی با تاکید براینکه امید آفرینی باید در شبکه جوانان تزریق شود،گفت: لذا سهم نخبگان و جامعه علمی چه اقدامی را می تواند انجام دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه با استفاده از خانه نخبگان می توان اقدامات خوبی را در عرصه های آب،دام، کشاورزی،صنعت و معدن، انرژی های نو،ارتباطات و اطلاعات و گیاهان دارویی در سطح استان انجام داد، افزود: اگر حداقل دو تا ازاین عرصه های مورد نظر ومهم در استان عارضه یابی شوند منجر به ایجاد اشتغال وحل معضل خواهند شد.

وی ادامه داد: مردم نیز بایدعرصه علم را به صورت ملموس در زندگی خود لمس کنند.

مشکلات جامعه در اتاق شیشه ای خود به خود قابل حل نخواهند بود

ابراهیمی مسئول کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوری بسیج علمی،پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) نیز در این نشست گفت:7 کارگروه آموزش تحقیقات و فناوری، بهداشت، اقتصاد زیربنایی،اجتماعی، فرهنگی ،کشاورزی و خانواده است ذیل مجمع علمی بسیج استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه کارگروه آموزش و فناوری با حضور نخبگان دربسیج علمی فعالیت دارد،گفت: کارکردن باید بسیجی وارباشد لذا لازم است آمادگی های لازم برای انجام کار در همه عرصه ها را داشته باشیم.

ابراهیمی ادامه داد: گاهی ما در اتاق شیشه ای انتظار داریم مشکلات با ابلاغ یک برنامه به شهرستانها به خودی خود حل شوند.

وی متذکرشد: تیم های اندیشه ورزی برای بارش فکری و ایده پردازی به منظور رفع موانع و مشکلات هستند.

نبود حرفه آموزی یکی از مهمترین مهمترین مشکلات کشور و استان

وی بابیان اینکه مسئله آموزش، تحقیقات و فناوری در همه عرصه ها وجود دارد،گفت: ابتداباید نخبگان و خبرگان هر عرصه را شناسایی کنیم بنابراین

احصاء مشکلات، توجه به آموزش همراه با حرفه آموزی، توجه به فضای مجازی، اشتغال از اهداف کارگروه آموزش و فناوری بسیج علمی است.

وی با بیان اینکه 55درصد افرادی که در کنکور قبول می شوند انتخاب رشته نمی کنند که این نیاز به آسیب شناسی در حوزه آموزش دارد، افزود: در عرصه اشتغال؛خیلی از افراد با توجه به مدرک تحصیلی ودانشگاهی که دارند ممکن است در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نباشند.

وی تاکید کرد: متاسفانه آموزش به افراد در رشته خاص در مراکز آموزشی با با نگاه و تئوری غربی داده می شود.

توجه به فقدان مهارت و استعداد یابی از اهداف بسیج علمی

وی با تاکید براینکه کمبودها و حلقه های سستی در جامعه وجود دارد، بیان کرد: مباحثی که در حوزه دانش آموزی و دانشجویی مانند فقدان مهارت آموزی، استعدادیابی،مشوق ها، ارتباط علم با صنعت و بانک اطلاعاتی است.

استفاده از توان مسئولان اجرایی برای حل معضلات استان

عباس خاشعی مسئول خانه نخبگان علوم فنی بسیج علمی،پژوهشی و فناوری نیز در این جلسه گفت:یکی از مشکلاتی که در طی چند سال اخیربا آن روبرو هستیم عدم اجرایی شدن تصمیمات مورد نظر است، که در جلسات گرفته می شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای کارگروه این است که بتوانیم با استفاده از پتانسیل هایی که سپاه استان مانند بسیج اقشار داردابتدا مشکلات موجود را کارگروه های بسیج در عرصه های مختلف شناسایی وسپس آن مشکل را با استفاده از ظرفیت بسیج وارد کارگروه هاکرده و از نخبگان علمی و اجرایی راه کارها را برای برطرف شدن انجام می دهیم و بتوانیم حتی از 10 مشکل موجود استان حداقل چند مورد آن را برطرف کنیم.

وی یادآورشد: با استفاده ازتوان مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس خیلی از مشکلات موجود را می توان حل کردحتی اگر قانونی نوشته یا لایحه ای عوض شود.

ورود بسیج علمی برای کمک به ارتقای تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم

خاشعی با بیان اینکه با استفاده ازنخبگان، نیروی جهادی، بسیجی می توان با جلو حرکت کنیم،تصریح کرد:امروزدر بحث آموزش؛ خیلی از مناطق روستایی بخصوص مرزی استان دچار مشکلاتی هستند که کارگروه فناوری بسیج علمی در این عرصه می تواند با استفاده از ظرفیت و توان معلمان بسیجی برای آموزش حضوری استفاده لازم را انجام دهد.

وی پیشنهاد داد: لذا لازم است نشست های تخصصی واندیشه ورزی هر ماه یا حداقل دوماهی گرفته و خروجی آن نشست نیز مورد بررسی قرار گیرد

 کلاته بجدی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز در این کارگروه تخصصی گفت: مشکل اصلی خیلی از آموزش های ما در کشورعلم منهای مهارت است.

وی ادامه داد: همه ما علم را می آموزیم؛ مهارت حلقه مفقودشده در دانشگاه ها ومراکز علمی آموزشی است لذا علم باید همراه با مهارت و تجربه باشد.

وی با بیان اینکه افرادی که مهارت را کسب می کنند باید دانش لازم را نیز داشته باشند، افزود: حلقه مفقوده مهارت از ابتدایی تا دانشگاه در کشورما گم شده است که این موضوع در جامعه پیشرفته وجود ندارد.

خلاء مهارت آموزی در بین دانشجویان

رخش خورشید معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجندنیز در این کارگروه اظهارکرد: دانشگاه صنعتی بیرجند جزء 10 دانشگاه برتر کشور در زمینه اشتغال فارغ التحصلان این دانشگاه است که نتیجه آن توجه به مهارت آموزی دانشجویان است.

وی با بیان اینکه علم و مهارت دانشجویان را موثردر جامعه می کند، افزود: مهمترین مشکل خراسان جنوبی فضای کسب و کار تولیدی با توجه به هزینه بالایی که دارد، است.

علوی عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجندنیز در این کارگروه با بیان اینکه مهمترین مشکل عمده ما در بحث مهارت آموزی دربین دانش آموزان است، گفت: باید دوره های مهارتی را از پایه با توجه به علاقه خود دانش آموزدر حوزه های مختلف برگزارواین به انسان سازی منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهارت همراه با جذابیت باید ازمدرسه شروع شود و لازمه آن این است که سازمان بسیج دانش آموزی و مهندسین ورود پیدا کنند.

هم افزایی کارگروه ها در مجموعه بسیج اقشار مورد توجه قرار گیرد

حسینی واشان مسئول بسیج اساتیدسپاه خراسان جنوبی دراین کارگروه اظهار داشت: آسیب شناسی آموزش ها باید از زمان مدرسه و دانشگاهی آغاز شود.

وی با اشاره به کم رنگ بودن مهارت محوری در کشور، افزود:در کشور هزینه های زیادی را برای آموزش تحصیل دانشگاهی و مدرسه پرداخت می کنیم اما کارایی پایینی دارند.

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند یادآورشد: رتبه های پایین کنکوردرسال جاری عمدتا ازمدارس غیردولتی بودند تا جایی که کمتر از نیم درصد پذیرفته شدگان از مدارس دولتی و 99 درصد دیگرآن مربوط به مدارس غیر دولتی بودند و این نشان می دهد با توجه به هزینه های بالایی که آموزش و پرورش انجام می دهد خروجی خوبی ندارد

وی با بیان اینکه توجه به پژوهش های کاربردی توسط دانشجویان و دانش آموزان باید مورد توجه باشد، افزود:هم افزایی کارگروه ها در مجموعه بسیج اقشارباید مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی مسئول علمی بسیج دانشجویی نیز دراین کارگرو اظهارداشت: علم و مهارت از مولفه های مهم برای دانش آموزان و دانشجویان است.

وی با بیان اینکه داشتن برنامه برای ایجاد انگیزه و نیاز در دانشجویان ضروری است،گفت:معرفی رشته های مختلف به دانش آموزان خود کمک مهمی را به آنها در دانشگاه خواهد کرد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش ها، استارت آپ ها با همکاری شرکت های شهرک صنعتی می تواند کمک خوبی به دانشجویان  دانش آموزان باشد.

استفاده از مشاورین مجرب و متخصص برای پیشرفت

وقاری مسئول پردیس شرکت های دانش بنیان بسیج علمی نیز در این کارگروه تخصصی گفت: برای راه اندازی یک استارت آپ این است که بتوان از پردیس شرکت های دانش بنیان استفاده کرد.

وی بوجود آوردن بانک اطلاعاتی از نخبگان علمی در محل پردیس شرکت دانش بنیان بسیج علمی را مهم دانست و افزود:شرکت های خصوصی که درپارک پردیس شهرکت های دانشور و دانش بنیان بسیج علمی مستقر می شود و پیشرفت ندارند این است که مشاوردرکار خود ندارند.

وقاری گفت: ایجاد بانک اطلاعات مشاوره ها برای کسب و کار، بازاریابی، حوزه های تخصصی می تواند کمک خوب و مطلوبی برای این کارگروه برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.

مرادی پورعضو کارگروه آموزش و فناوری بسیج علمی نیز اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی مسائل و محصولات فناورانه در استان است

وی ادامه داد: بررسی موانع، مشکلات و جذب سرمایه ممکن است یکی ازاین محصولات باشد.

وی با بیان اینکه برای اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی  بازار کار وجود ندارد، گفت: توانمند سازی و مهارت افزایی یکی از معضلاتی است جامعه امروزی ما در سطح استان و کشوربا آن روبرو است.

ایجاد شهرک آی تی در خراسان جنوبی

کسرائی نیا مسئول فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: در مجموعه سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری اگراین سه ماموریت کلان تبدیل به سه کمیته شود و نخبگان در این سه حوزه مطالب را جمع بندی کنند به هدف مورد نظر خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه اولین حوزه که دغدغه اساتید در این جلسه موضوع تولیدعلم بود، گفت: یکی از گام های اساسی که باید درچهار چوب آن حرکت کنیم تولید علم است.

کسرائی نیا ادامه داد: تولید علم می تواندبه صورت کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه، تولید محصول کارگاهی صنعتی و یا فناورانه باشد.

وی بیان داشت: ترویج و کارآفرینی به دانش آموزی و دانشجویی برمی گردد وباید در این مسیر گام های درستی انجام شود.

وی با بیان اینکه اهداف و کارها باید مبتنی برعلم وبه جلو حرکت کند، افزود: عارضه یابی مدلهای خاص خود به صورت مسئله محور و توسعه محوراست ومی توان از ظرفیت های اقشاربرای اهداف مورد نظر استفاده کرد.

وی در پایان افزود: پیشنهاد می دهیم شهرکی به نام ای تی در خراسان جنوبی به صورت عملیاتی در آورده شود.

گفتنی است: آنچه مهم و اساسی است این است که بتوان از توان مجموعه های اجرایی، سازمانی و نخبگانی برای جامعه ای نوین، اسلامی، انقلابی گام های موثری برداشت و مشکلات و معضلات را برطرف نمود.

انتهای پیام/ 

 

 

 

 

 

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 98339

مطالب مرتبط :
۱

تاثیر باکتری های محرک رشد بر گیاهان زراعی

در تغذیه بهینه گیاهان، مصرف مقدار متعادلی از عناصر غذایی حائز اهمیت است. مواد تولید شده در فرآیند فتوسنتز از کمیت و کیفیت بالا، کارایی مصرف کود بهبود پیدا خواهد کرد.

۱

آینده علم و فناوری کشور از مسیر مردم سالاری دانشی می گذرد

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کشور گفت: قطعاً آینده علم و فناوری کشور از مسیر مردم سالاری دانشی می گذرد و باید زمینه را برای بروز و ظهور نخبگانی از دل مردم فراهم کرد.

۱۲درصد دانش آموزان استان دچار لاغری شدید هستند/ اجرای طرح های سلامت محوربرای دانش آموزان

نخبه عضو سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران خبر داد

اجرای موفق طرح استعدادیابی نخبگان سه تا ۱۸ سال شهرستان نکا

نخبه عضو سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران از استقبال مناسب خانواده‌های شهرستان نکا در سطح استعداد یابی نخبگان سه تا ۱۸ سال این شهرستان خبر داد و گفت: برای تکمیل طرح نیاز به حمایت متولیان آموزشی داریم.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب