تشخیص سلامتی جلبک با فناوری جدید

شیمیدانان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو فناوری را برای نظارت بر سلامت محصولات جلبک توسعه داده اند ، یکی از امیدوار کننده ترین منابع جهان برای محصولات پایدار که برای مقابله با مسائل جهانی ناشی از آلاینده های سوخت فسیلی و ضایعات محصول توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اردبیل و به نقل از نیواطلس، همراه با استفاده فعلی از آن در سوخت های زیستی ، مکمل ها و کودها ، جلبک ها می توانند به طور بالقوه در برنامه های مختلف از بافت چاپ زیستی گرفته تا خوراک زنبور عسل استفاده شوند. به همین دلیل است که یک سیستم جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا به طور مداوم سالم بودن محصولات جلبک را بررسی می کند.

این مجموعه که در دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو توسعه یافته است ، برای استفاده در استخرهای بلند و باریک "raceway" طراحی شده است که اغلب برای پرورش جلبک در مقیاس بزرگ استفاده می شود. از آنجا که این حوضچه ها برای محیط طبیعی باز هستند ، در معرض آلودگی ارگانیسم های تخریب کننده جلبک ها مانند باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها هستند.

Image

پروفسور روبرت پومروی ، سرپرست این مطالعه به همراه رایان سیموفسکی ، پژوهشگر پسا دکتری می گوید: باکتری ها برای حمله و خوردن جلبک ها ساخته شده اند و رشد آنها تصاعدی است. شما می توانید یک روز با جلبک های سبز خوب خوب باشید و روز دیگر آشفتگی گل آلود قهوه ای بنابراین این مانند از دست دادن 10 درصد محصول گندم نیست - یک شبه می توانید کل محصول جلبک را از دست بدهید.

Image

سیستم جدید در برابر چنین سناریوهایی با استفاده از فناوری موجود موسوم به طیف سنجی جرمی یونیزاسیون شیمیایی (CIMS) ، که قبلاً در زمینه هایی مانند پزشکی ، دفاع و اجرای مواد مخدر استفاده می شد ، محافظت می کند.

در این مورد ، CIMS در ابتدا برای تعیین مبنایی برای میزان انتشار گازهای فرار استفاده می شود که توسط یک محصول جلبک سالم هنگام رشد و شکوفایی تولید می شود. اگر یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره در آن علامت گاز فرار تشخیص داده شود ، احتمالاً به دلیل جلبک هایی است که توسط یک موجود زنده مهاجم تحت فشار قرار گرفته اند. بنابراین این سیستم به محض مشاهده چنین تغییری به کشاورزان جلبک هشدار می دهد و به آنها اجازه می دهد بلافاصله اقدامی انجام دهند.

در آزمایشات آزمایشگاهی، سیستم CIMS توانست میکروبهای عفونی را در محصولات جلبکها 37 تا 76 ساعت زودتر از آنچه ممکن بود با فناوریهای مورد استفاده سنتی مانند میکروسکوپ و تصویربرداری فلورسانس تشخیص دهد. اکنون آزمایشات میدانی در حال برنامه ریزی است.

پومروی می گوید: ما باید راه هایی برای افزایش تولید و عملکرد جلبک ها بیابیم. سالم نگه داشتن جلبک ها یکی از راه های این کار است. ما نمی توانیم هکتار از این محصولات را از دست بدهیم.