وزارت بهداشت، از گذشته تا امروز

کد مطلب: 96788  |  تاريخ: سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰  |  ساعت: ۰۷:۰۰


خبرگزاری علم و فناوری بررسی می کند؛

وزارت بهداشت، از گذشته تا امروز

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. این وزارتخانه علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را عهده‌دار است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. این وزارتخانه علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را عهده‌دار است. نام این وزارتخانه از ابتدا تا چند سال پس از انقلاب وزارت بهداری بوده‌است. وزیر این وزارتخانه هم اکنون سعید نمکی است.

هدف

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی  .هدف تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

الف) بهداشت

 • ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور
 • توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت های جسمی و روانی
 • افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور
 • توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی
 • توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها
 • توسعه فعالیت های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها
 • توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی
 • بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان
 • ارتقاء کیفیت تغذیه ای کشور

ب) درمان

 • افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی
 • ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور
 • جلوگیری از مصرف بی رویه دارو
 • تأمین موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی
 • افزایش کارایی مراکز درمان شیری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع انسانی
 • تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها

ج) آموزش و پژوهش پزشکی

 • تقویت جنبه های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسلامی در آنان
 • افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش
 • انطباق محتوای برنامه های درسی رشته های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوری
 • بهبود شاخص های کیفی و کمی آموزش به ویژه در آموزش های کارشناسی ارشد و بالاتر
 • فراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش
 • توسعه وظایف و اختیارات هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی
 • توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی
 • بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به نقل از شناسنامه قانون؛

ماده ۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:

۱. تدوین و ارائه سیاستها، ‌تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات ‌بهداشتی، درمانی، داروئی، بهزیستی و تأمین اجتماعی.

۲ . تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت‌خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، بویژه بهداشت مادران و کودکان با‌همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۵)

تبصره ۱- کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی (‌سازمان حفظ نباتات) همچنان به‌قوت خود باقی است. اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایت ضوابط مربوط می‌باشند.

تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت ‌وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳ . ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.

۴ . تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود کفائی.

تبصره ۱- جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورائی بنام شورای‌ ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی‌ به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود.

ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴)

تبصره ۲- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورایعالی ‌انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.

نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه‌ای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- به منظور جبران کمبود نیروی انسانی و بکارگیری هر چه سریعتر کادر مورد نیاز از افراد ارزشیابی شده فوق و یا افراد دیگر به وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاری و پرستاری و مامائی را تا تعیین تکلیف‌ آنها از طرف گزینش به کار گمارد و چنانچه پس از یکسال از شروع کار آنها نظریه‌ای دال بر عدم صلاحیت آنها اعلام نگردد به استخدام قطعی آنان اقدام‌شود.(الحاقی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴)

۵. انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد و گسترش مؤسسات و واحدهای ‌پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه‌های مؤسسات تحقیقاتی پزشکی.

۶. برنامه‌ریزی بمنظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی . درمانی) کشور با تأکید ‌اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.

۷. فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و ‌بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی.

تبصره- وزارت جهاد سازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات بهداشتی درمانی ‌مناطق روستائی و عشایری کمک خواهد نمود.

۸. تأمین منابع مالی با بهره‌گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.

۹. تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.

۱۰. تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و ‌افراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و‌ نظارت بر این اقدامات.

۱۱. تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به:

الف . خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و داروئی.

ب .مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی.

ج . بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق.

۱۲. صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های:

الف . مؤسسات پزشکی، داروئی، بهزیستی و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی.

تبصره. صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ب. ساخت فرآورده‌های داروئی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی ‌پزشکی و توانبخشی.

۱۳. انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند «ب» از قسمت ۱۲ ماده ۱ و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند «الف» و «ب» ماده ۱۲.

۱۴ . صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۱۵ . تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، داروئی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و ‌تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی.

۱۶. تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و‌ بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه.

۱۷ . تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، ‌آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های داروئی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط ‌مذکور.

۱۸ . انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص داروئی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش ‌صحیح در زمینه‌های فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی.

ماده ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی بشرح زیر خواهد بود:

الف. حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونت‌های زیر تشکیل میشود:

۱. معاونت امور آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را بعهده دارد.

۲. معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغ‌التحصیلان را به عهده دارد.

۳. معاونت امور پژوهشی.

۴. معاونت امور دارویی و غذایی.

۵ . معاونت اداری و مالی.

۶ . معاونت امور حقوقی و مجلس.

۷ . معاونت امور بهداشتی.

۸ . معاونت امور درمانی.

۹ . معاونت جنگ.

۱۰ . معاونت امور فرهنگی.

ب . دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی.

ج . سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان که جایگزین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها خواهند بود.

د. سازمانها و شرکتهای وابسته.

تبصره ۱- رؤسای دانشگاهها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی مراکز استانها (به استثنای استان تهران) بعنوان قائم مقام وزیر در استان انجام ‌وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲- در استانهائی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان زیر نظر رئیس دانشگاه ‌یا دانشکده علوم پزشکی اداره خواهد شد.

تبصره ۳- سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان و بیمارستانهای تابعه و بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی دارای اختیارات اداری و مالی ‌بوده و مشمول ماده ۴ قانون تعدیل نیروی انسانی نخواهند بود.

تبصره ۴ - مرکز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان مسوول برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه‌های بهداشتی و اجرای‌ برنامه‌های نمونه‌ای در سطح استان در چهارچوب سیاستها و خط‌‌ مشی‌های وزارتخانه میباشد و دارای اختیارات اداری و مالی و خدمات پشتیبانی‌ خواهد بود.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در صورت نیاز معاونت‌هایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد یا‌ حذف نماید.

ماده ۳- وظایف و اعتبارات آموزشی و نیروی انسانی آموزش‌ دهنده انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران بر حسب تشخیص وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران منتقل میگردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف ‌تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی‌ منتقل میشود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذائی کشور را تشکیل دهد. این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مزبور انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره. اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتی موضوع ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذکور تهیه و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۴- لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۵۸ ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه مرکزی وزارتخانه و ‌مؤسسات آموزشی وابسته به این وزارت منتقل میشوند.

ماده ۵- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان ‌علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.

آئین نامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند با مشارکت بانکها و تعاونیها و بخش خصوصی و یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد‌ بیمارستانهائی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستانهای مذکور مطابق قانون تجارت و بصورت شرکت با حداقل ۵۱ % سهم ‌دولت خواهد بود.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محل‌های نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز ‌بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانه‌داری کل از طریق بودجه کل‌ کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفاً بمصرف ایجاد یا تکمیل و یا تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی‌ دیگر در سایر شهرستانها برسد.

ماده ۷- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبور‌می‌تواند:

۱ . مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پزشکی.

۲. شرکت خدماتی برای ارائه خدمات تدارکات تخصصی.

۳شرکت خدماتی برای انجام نگهداری و تعمیرات تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۴ . شرکت تولیدی برای پژوهش و ساخت تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۵. شرکت تولیدی برای تهیه دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک.

۶. شرکت خدماتی برای ورود و توزیع دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۷ . شرکت خدماتی برای نگهداری تأسیسات حرارتی و برودتی بیمارستانها، دانشگاهها، دانشکده‌ها و ساختمانهای اداری وزارتخانه در سطح‌ کشور.

۸. شرکت خدماتی برای نظافت بیمارستانها، دانشکده‌ها و ساختمانهای وزارتخانه در سطح کشور ایجاد نماید.

تبصره. اساسنامه مراکز و شرکتهای فوق‌الذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل ‌اجراء خواهد بود.

ماده ۸- حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل این ‌وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده ۹ قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی‌ نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقه‌ای‌ بهداری سابق استفاده خواهند نمود.

ماده ۹- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

طرح تحول نظام سلامت

طرح تحول نظام سلامت طرحی برای بهبود سیستم‌های سلامت ایران است که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود که به باور بعضی همه بار مالی آن بر دوش پزشکان و شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی و دارویی اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان قرار گرفته‌است به‌طوری‌که نه تنها در ۲۴ ماه گذشته مطالبات خود را از مراکز درمانی نگرفته‌اند بلکه اکنون نیز آن‌ها پیشنهاد دریافت اوراق قرضه دوساله جهت دریافت مطالبات خود را از طرف دولت شاهد هستند. از طرفی قیمت‌گذاری کالاهای سلامت محور که با نرخ ارز آن زمان انجام شده بود بعد از گذشت حدود ۳ سال از طرح و با وجود افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز همچنان بر همان پایه یعنی نرخ ارز هر یورو ۳۹۲۰۰ ریال در سایت موجود بوده و دولت هم تصمیمی برای افزایش یا اصلاح آن به نرخ روز را ندارد.

اهداف طرح تحول نظام سلامت

در این بخش در گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت سه هدف مهم برای نظام‌های سلامت تعریف شده‌است. اهداف نهایی طرح تحول نظام سلامت به شرح زیر است:

 • افزایش پاسخگویی نظام سلامت
 • کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم
 • کاهش درصد خانوارهایی که بخاطردریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند
 • بهبود پی آمدهای بیماران اورژانسی
 • بسته خدماتی
 • بسته‌های خدماتی به شرح زیر است:
 • برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ها
 • برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
 • برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌ها
 • ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌ها
 • برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌ها
 • دستورالعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند
 • برنامه ترویج زایمان طبیعی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول سلامت

تحولات

از جمله افزایش تحولات این طرح، افزایش بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستانی و واحدهای زایمان طبیعی و همچنین تکمیل پرونده الکترونیک بهداشت ایرانیان بوده‌است. طرح تحول نظام سلامت، افرادی را که بیمه نبودند تحت پوشش قرار داد و موجب شد که بیماران نسبت به گذشته مبلغ ناچیزی را در بیمارستان‌های دولتی پرداخت کنند.

 تحول سلامت در محور سومش یعنی توسعه زیرساخت‌های سلامت، اقدام به بازسازی ۲ میلیون متر مربع فضای فیزیکی، توزیع بیش از ۷۷ هزار قلم تجهیزات هتلینگ، نوسازی ۳۹ هزار تخت بیمارستانی، بهسازی و تجهیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ اتاق استراحت کادر پرستاری و توزیع ۲۹۰۰۰ تخت بیمارستانی کرده‌است. همچنین افزودن تعداد ۲۴۸۳ تخت ویژه به ظرفیت تخت‌های ویژه کشور، توسعه و ساخت ۱۸۰۰ اتاق تک نفره زایمان، بهسازی و افزایش ظرفیت اورژانس بیمارستانی با بهره‌برداری از ۱۷ پروژه اورژانس با ظرفیت ۲۶۰ تخت، ساخت و گسترش ۱۲۵ بخش اورژانس در بیمارستان‌های تروما و اصلی کشور و افزوده شدن ۲۴۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس زمینی انجام شده‌است.

از دیگر اقدامات قابل توجه بازسازی ۲۵۵۰۰۰۰ متر مربع فضای بستری، انجام ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور، راه‌اندازی ۳۰ پایگاه اورژانس هوایی و انتقال ۶۰۳۰ مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان‌ها طی ۳۸۷۲ سورت پروازی، اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته‌های مغزی به صورت شبانه‌روزی در ۵۵ بیمارستان کشور در ۲۵ شهر به عنوان دومین علت مرگ ایرانیان، حمایت از بیماران صعب العلاج هم در خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و هم پوشش نسبی هزینه‌های دارویی، توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در ۳ سطح در کشور و خرید داروهای کمیاب با قیمت کم و قابل دسترس بوده‌است.

اقدامات حوزه درمان وزارت بهداشت در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به منظور تحقق بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور مورد تاکید قرار گرفته است، طرح توانمند سازی روسا و مدیران بیمارستان های دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی کشور با هدف اصلی ارزیابی دانش و مهارت مديران بيمارستانها، تحلیل و آنالیز عملکردي افراد و طراحی نظام و برنامه آموزشی به منظور ارتقای عملکرد مدیران از طریق تغيير در نگرش و افزايش دانش و مهارت آنان توسط معاونت درمان وزارت بهداشت اجرا شده است و همچنین بهره وری منابع انسانی و فیزیکی بیمارستان، افزایش کیفیت خدمت و ارتقاء رضایتمندی مدیران و افزایش انگیزه و تعهد تیم مدیریت بیمارستان در رشد کیفی و کمی خدمات افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش به منظور تحقق بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر اساس آن تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا) مورد تاکید قرار گرفته است.

اقدامات انجام شده معاونت درمان برای تحقق این بند به شرح زیر اعلام شده است:

 • منعقد کردن تفاهم‌نامه‌ای بین سندیکای بیمه‌های تکمیلی و وزارت بهداشت به منظور افزایش چتر حمایتی و حفاظتی  بیمارستان‌های دولتی‌، دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و بیمه‌های تکمیلی از بیماران
 • کاهش نصف هزینه‌های کمرشکن و فقرزا در حوزه سلامت در سال 93 با اجرای طرح تحول سلامت
 • کاهش32 درصد از میزان پرداختی مردم برای خدمات بستری در مقایسه با قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت (از 37 درصد به زیر 5 درصد رسیده است)
 • کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بین ۱۷ تا ۱۸ درصد (از ۵۸ درصد به ۴۰ درصد)
 • کاهش 15 درصدی هزینه‌ی پرداخت از جیب مردم برای خدمات سرپایی( از 30 درصد به 15 درصد)
 • کاهش42 درصدی قیمت تجهیزات پزشکی با اجرای طرح تحول نظام سلامت
 • کاهش یافتن قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف، همچون لنز داخل چشمی و استنت‌های قلبی به‌ طور متوسط 42 درصد
 • کاهش 25 درصدی هزینه خدمات تشخیصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی
 • برخوردار شدن بیش از سه میلیون و پنجاه هزار نفر از کاهش پرداختی در طرح تحول نظام سلامت طی 6 ماه از اجرای این برنامه
 • حذف فرانشیز بیماران از جمله هموفیلی، تالاسمی، پیوند کلیه، ام اس، دیالیزی و همچنین بیماران صعب العلاج و سرطانی در بیمارستان های دولتی
 • انجام 240 هزار زایمان طبیعی به طور رایگان در سراسر کشور در 6 ماهه اول طرح تحول نظام سلامت
 • افزایش پوشش بیش از ۳۰۰ خدمت نوین توسط سازمانهای بیمه گر با اجرای کتاب تعرفه گذاری
 • افزایش حمایت بیمه‌ها نسبت به هزینه‌های پیوند اعضا در سه ماه پایانی سال 93
 • بهره مندی8 میلیون نفر از دفترچه بیمه درمانی با اجرای طرح تحول سلامت ( تحت پوشش درآوردن همه افراد جامعه)
 • رشد 77 درصدی  ماندگاری پزشکان در مناطق محروم  با اجرای طرح تحول نظام سلامت( از 2200 به 3900)
 • اجرای طرح پزشکان مقیم در ۱۷ تخصص و در ۴۰۰ بیمارستان از ۲۹۱ شهر ( افزایش پزشکان مقیم از ۹۴۲ نفر به ۷۲۴۲ نفر) با هدف ارائه به‌ موقع خدمات درمانی، پاسخگویی 24 ساعته بیمارستان های درمانی و آموزشی درمانی، تعیین تکلیف بیماران توسط متخصص مربوط در بخش اورژانس در حداقل زمان ممکن، انجام به موقع ویزیت بیماران، اعمال جراحی و پروسیجرهای اورژانسی و در نهایت افزایش رضایت‌مندی مردم
 • اضافه کردن حدود 1500 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس در راستای رفع کمبود های موجود در این بخش
 • راه‌اندازی  15 پایگاه اورژانس هوایی برای راه‌های فرعی، صعب‌العبور و پرمخاطره(انتقال 611 مصدوم طی 351 پرواز اورژانس هوایی)
 • راه اندازی و تجهیز 585 کلینیک ویژه در کل کشور
 • تامین تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی و اقلام دارویی در بیمارستان‌ها برای بیماران به گونه‌ای که از اجرای برنامه تا کنون 134درصد افزایش دسترسی به اقلام دارویی در بیمارستان‌های دولتی داشته‌ایم و هزینه داروها از طریق سازمان‌های بیمه‌گر اخذ و بیمار تنها فرانشیز را پرداخت می‌نماید
 • در همه 560 بیمارستان‌های کشور مجموعه حدود 2 میلیون و 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی مورد بازسازی قرار گرفت که نزدیک به 80درصد آن تمام شده است و لوازم هتلینگ نیز تهیه و در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفته است.

این گزارش حاکیست به منظور تحقق بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در آن مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد مورد تاکید قرار گرفته است، معاونت درمان وزارت بهداشت اقداماتی را از جمله، افزایش ظرفیت آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت کیت ها و تجهیزات به منظور اطمینان و اعتماد نسبت به محصولات تولیدات داخلی، افزایش 5 درصدی زایمان های طبیعی نسبت به گذشته(از 46% به 51%)، رایگان کردن کلاس های آمادگی برای زایمان و بهره مند شدن 28 هزار مادر از این آموزش ها  در طول 4 ماه و کاهش 50 درصدی ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و و تجهیزات و ملزومات پزشکی به بیرون از بیمارستان (از 54 درصد به 4 درصد) را انجام داده است.

همچنین در راستای بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي مورد تاکید قرار گرفته است، اقدامات انجام شده توسط معاونت درمان به شرح زیر است:

 • اصلاح نظام پرداخت و واقعی سازی تعرفه ها
 • کاهش مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از بیمه‌ها نسبت به سال گذشته
 • تعرفه گذاری1700 خدمت جدید که قبلا فاقد تعرفه بودند با اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی
 • کاهش متوسط 25 درصد پرداخت از جیب مردم برای خدمات آزمایشگاه تشخیصی-طبی، پاتولوژی، ژنتیک، رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن،‌ام. آر. آی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی، به علت کاهش فاصله تعر‌فه‌ای در بخش دولتی و خصوصی با اجرای کتاب تعرفه سلامت
 • ایجاد سیستم کدینگ ملی برای خدمات و مراقبتهای سلامت با هدف جمع آوری شفاف اطلاعات در سطح نظام سلامت( جمع آوری  بالغ بر ۱۰۰۰۰ خدمت و فناوری با توجه به ماهیت و کاربرد آنان، در راﺳﺘﺎی دستیابی به اﻫﺪاﻓﻲ همچون ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﺳﺎدهﺳﺎزی کاربرد و رفع معایب نظام پرداخت و در جهت حرکت به سوی نظام پرداخت مبتنی بر تشخیص در ۴۸۰۰ گروه و استفاده از شناسایی کلیه خدمات از نظام کدینگ شش رقمی ملی و واحد در نسخه جدید کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت)

بنابراین گزارش سایر اقدامات معاونت درمان برای تحقق بندهای 16، 19 و 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

بند16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.

مجهز شدن تمام بیمارستانها(540بیمارستان) به سیستم اتوماسیون اطلاعاتی با اجرای طرح تحول نظام سلامت(قبل از اجرای طرح فقط 40 بیمارستان این سیستم را داشتند)

بند19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .

اﻳﺠﺎد ﺗﻮزان و ﺗﻌﺎدل در ارزﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎد روﻳﻪاي واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺳﻄﺢﻛﺸﻮر برای ایجاد تناسب در وزن خدمات و ایجاد شفافیت مالی در بازار سلامت کشور

بند24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.

 • اعتبار بخشی مراکز درمانی بر اساس سنجه های جدید در راستای  ارتقا بهبود عملکرد نظام سلامت
 • بهینه سازی 366 فضای فیزیکی اتاق های زایمان جهت حفظ حریم خصوصی مادران باردار در کشور
 • استانداردسازی خدمات شیمی درمانی و ارائه داروهای شیمی ‌درمانی در بیمارستان‌ها و در اختیار گذاشتن داروها به این مراکز
 • ابلاغ برنامه جامع و استاندارد بیمارستانی برای اخذ مجوز جذب بیمار خارجی به همه بیمارستانهای کشور برای  ایجاد استانداردهای اعلام شده در مورد توریسم درمانی و  ارائه درخواست خود را برای اخذ مجوز گردشگری سلامت به وزارت بهداشت (این برنامه با همکاری وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه تدوین شده است)
 • توسعه گردشگری سلامت و استاندارد سازی ارائه خدمات به بیماران خارجی
 • استانداردسازی ویزیت و رعایت حقوق بیماران سرپایی در سراسر کشور با اجرای طرح تحول نظام سلامت

پزشک خانواده ضامن سلامت خانواده

 در جمهوری اسلامی ایران سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است و در قانون اساسی کشور نیز بر این مساله تاکید شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای استقرار یک نظام سلامت مطلوب که بتواند به تمامی نیازهای جامعه پاسخ دهد، انجام شده است که مهمترین این تلاش ها استقرار شبکه های بهداشتی درمانی کشور بوده و پیشرفت چشمگیری را در ارائه خدمات سلامت ایجاد کرده است. اما با وجود تمام تلاش ها ی انجام شده، باز هم توجه به همه ابعاد سلامتی و ریشه یابی علل بیماری در روش و محیط زندگی و نیز تشخیص و درمان به موقع همراه با کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم دربرنامه پزشک خانواده  منجر به عدالت در سلامت و رضایت مردم و ارائه کنندگان خدمات سلامتی می شود و این برنامه از وظایف دولت بوده و برای تمام مردم شریف ایران از تکالیف مهم ما در بخش سلامت است.

پزشک خانواده پزشکی است که مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد. او می‌تواند درصورت نیاز بیمار را به پزشک متخصص ارجاع دهد. پزشک خانواده، سرپرست یک تیم سلامت نیز می باشد. پزشک خانواده جمعیتی مشخص را تحت پوشش خود دارد.

سطوح ارائه خدمات در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چیست؟

خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های سلامت در سه سطح دسته بندی شده است:

 سطح یک: شامل پایگاه پزشک خانواده (مطب تطابق یافته پزشک عمومی از نظر استاندارد فضا، نیروی انسانی، محتوای خدمت، تجهیزات، ساعت کار و ...) و مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است که در جایی نزدیک به محل زندگی جمعیت تحت پوشش قرار دارد و در آن نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا تیم سلامت اتفاق می‌افتد. خدمات ارتقای سلامت، پیشگیری و درمان‌های اولیه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پی‌گیری بیمار، اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقای سلامت عمومی عمده‌ی خدمات سطح یک را تشکیل می‌دهد که در چارچوب خدمت‌های واحد پزشکی خانواده اقدامات پشگیرانه، ارائه درمانهای اولیه، تجویز دارو، درخواست انجام خدمات پاراکلینیک، درخواست مشاوره، ارجاع بیماران و پیگیری بیماران ارجاعی و همچنین ثبت و ضبط اطلاعات بیماران در پرونده الکترونیک سلامت آنها می باشد که در چارچوب خدمات تیم سلامت و پزشک خانواده شکل می گیرد. تقریباً به ازای هر 10000 نفر جمعیت تحت پوشش یک مرکز مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع وجود خواهد داشت. یک پرستار یا ماما به همراه به همراه پزشک در پایگاه پزشک خانواده مجری برنامه به ارائه خدمت می پردازد.

 سطح دو: واحدی تخصصی در نظام سلامت که خدمات درمانی و توانبخشی تخصصی سرپایی یا بستری را در اختیار  ارجاع شدگان از سطح یک قرار می دهد وسپس پزشک خانواده  ارجاع کننده را از نتیجه کار خویش مطلع می‌سازد. خدمات تخصصی سرپایی، خدمات بستری، تجویز دارو و دیگر محصولات پزشکی و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت‌های این سطح است.

سطح سه: شامل خدمات درمانی و توانبخشی فوق تخصصی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می‌باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع‌کننده و پزشک خانواده وی قرار می‌گیرد.

پزشک خانواده و تیم سلامت برای هر فرد پرونده الکترونیک سلامت تکمیل می نمایند. انجام ویزیت پایه و ثبت کلیه اقدامات، ارجاعات و نتایج خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در این پرونده برخط صورت می گیرد. پرونده الکترونیکی سلامت به مجموعه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان اطلاق می‌گردد که به صورت مداوم در طول زندگی افراد به شکل الکترونیکی ذخیره گردیده و بدون محدودیت زمان یا مکان در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. بدین منظور هر مرکز ارائه خدمات سلامت،  مجهز به سیستم اطلاعاتی خواهد بود تا اطلاعات سلامت شهروندان را در کنار خدمات سلامت ارائه شده، به شکل الکترونیکی ذخیره نماید. اطلاعات پرونده سلامت افراد محرمانه بوده و فقط در اختیار افراد مجاز قرار می گیرد و هرگونه سوء استفاده از آن ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

مجموعه پزشکان خانواده همراه با مراکز دولتی یا غیردولتی که در سطح دوم و سوم به ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی بصورت سرپائی یا بستری می پردازند، شبکة ارجاع را تشکیل می دهند. ارجاع مجموعه فرایندهایی است که مسیر حرکت و ارتباط فرد را در سطوح سه گانه برای دریافت خدمات مورد نیاز به منظور تامین جامعیت و تداوم خدمات سلامت تعیین می کند. ارجاع پزشک خانواده به پزشک متخصص و ارجاع از متخصص به فوق تخصص از مهمترین ارجاعات است. ارجاع مستقیم پزشک متخصص به پزشک فوق تخصص مقدور نبوده مگر با اعلام و موافقت (تلفنی) پزشک خانواده  یا با بازگشت از ارجاع و اخذ موافقت حضوری پزشک خانواده.

جهت انجام مشاوره درمانی برای استفاده و بهره گیری پزشک از نظرات تخصصی یا فوق تخصصی یک یا چند متخصص دیگر طی فرآیند تشخیص، درمان و بازتوانی بیمار لزوماً بیمار ارجاع نمی‌گردد و فقط اطلاعات بیمار مورد نظر به پزشک مشاور منتقل می‌شود. بدیهی است در مشاوره درمانی مسئولیت استفاده یا عدم استفاده از نظرات پزشک مشاور بر عهده پزشک مشاوره کننده می‌باشد. در نظام ارجاع اطلاعات (شرح بیماری، اقدامات انجام شده، داروهای تجویز شده، خدمات پاراکلینیکی مورد نیاز، اقداماتی که احیاناً پزشک خانواده باید انجام دهد، نحوه پیگیری، تعیین تاریخ مراجعه مجدد بیمار و........) مربوط به بیمار از سطح ارجاع شده به ارجاع دهنده انتقال داده می شود.

اقدامات وزارت بهداشت از زمان ورود ویروس کرونا به کشور

در بسیج ملی مبارزه با کرونا افراد زیادی تا امروز غربالگری شده و این کار برای اولین بار در جهان اتفاق افتاده است. با این کار، جمعیت آلوده تشخیص داده و از جمع سالم جدا و ایزوله شده که این امر باعث کاهش بار بیماری می‌شود، همچنین با کمک بهورزان حتی در دورترین روستاها خانواده‌ها غربالگری شدند این کار به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز و مطرح دنیا اعلام خواهد شد و این‌که یک کشور با این گستردگی جغرافیایی بتواند جمعیتش را غربالگری کند بی‌نظیر است.

از زمان ورود ویروس، تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی با ویروس آشنا شدند، به تمام کادر درمان راهکارهای آموزش همگانی آموزش داده شد و پیامک‌هایی برای مردم فرستاده و شیوه‌های آزمایشگاهی برای تشخیص زودرس بیماری دنبال شده است.

خروج ماسک از کشور ممنوع و به تجهیزات پزشکی ابلاغ شد که از تولیدکنندگان داخلی ماسک خریداری و ذخیره شود. در اولین روزهای بیماری، داروهایی که کشور چین اعلام کرده بود بر بهبود نسبی بیماران تأثیر دارد تهیه و همچنین با مسئولین برای قطع پروازهای مستقیم از کشور چین مکاتبه شده است. در ابتدا همه گیری ویروس فقط دو آزمایشگاه در کشور برای تشخیص کرونا وجود داشت؛ پس از اعلام کرونا در کشور نسبت به راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها و افزایش تخت‌ها اقدامات لازم صورت گرفت.

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19درکشور

آنچه که مسلم است ساماندهی پژوهشهای مختلف درحوزه کووید-19 یکی از راههایی است که ممکن است دربرنامه ریزی و روشن شدن مسیرتحقیقات بعدی درکنترل این پاندمی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. ازاینرو،یکی از برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور،تشکیل و راه اندازی کمیته ای با عنوان کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19درکشور بوده است. این کمیته از اواسط دی ماه1399، در راستای استراتژی پژوهش پاسخگو در معاونت تحقیقات و فناوری با تعیین یک مشاور و سپس تشکیل یک کمیته راهاندازی شد. در هر کلان منطقه کمیته های منطقه ای، به عنوان بازوهای کمکی کمیته شکل گرفته اند.

معرفی مهمترین محورها و برنامه های کمیته

همانگونه که در بالا اشاره شد به صورت کلی کمیته ساماندهی ۲۲برنامه به شرح ذیل را پیگیری میکندکه جهت هدفمندسازی مناسب سعی شد همه۲۲برنامه در۵محور دسته بندی شوند. این 5 محور عبارتند از:

محور اول: هدفمندسازی پژوهشهای مرتبط با کووید-1۹

محور دوم: گردش گسترده و سریع تازه ترین اطلاعات علمی کووید-1۹در جهان و کشور

محور سوم: سرعت بخشیدن به مسیر پاسخ دهی سؤالات مهم و فوری سیاستگذاران سلامت

محور چهارم: کمک به افزایش روحیه همکاری تیمی در تحقیقات مرتبط با کووید-1۹

محور پنجم: برنامه ریزی و پیگیری جهت اجرای مطالعات مهم و ویژه کشوری

عناوین برنامه های اصلی در کمیته ساماندهی

 • تعیین اولویتها وسؤالات و پازل پژوهشی کووید-19کشور و فراخوان آن به 3شیوه
 • تعیین وضعیت موجود پژوهش های انجام شده حوزه کووید-19،تهیه گزارشات فصلی کشوری،دانشگاهی و کلان منطقه ای
 • معرفی بهترینهای پژوهش در حوزه کووید-19در تابستان 1۴۰۰
 •  ایجاد سازوکاری برای اجتناب از انجام پژوهشهای تکراری
 • تهیه و انتشار گزاره برگ هفتگی تحقیقات کووید-19
 • برنامه رصد مقالات مرتبط با کووید-19(ژورنال واچ)
 •  برگزاری وبینارتازه ترین دستاوردهای علمی کووید-19در دنیا بهصورت ماهیانه(دارو، واکسن، پیشگیری، واریانتها)
 •  تهیه فیلمهای کوتاه علمی در خصوص مهمترین موضوعات روز
 • تهیه و انتشار گزارشات دوره ای از پیمایش های مهم کشوری در حوزه کووید-19(سرولوژیک، رصد ویروس، پیمایش رفتارهای پیشگیری کننده و سایر پیمایشهای مهم)
 • تهیه گزارشهای ماهیانه تحلیل اپیدمی کووید-19در کشور
 • کمک به داشتن یک وبسایت آنلاین مدلسازی و پیش بینی در کشور
 • انتشار نتایج کاربردی تحقیقات از طریق رسانه ها برای مخاطبین مختلف، سیاستگذاران، مدیران و مردم و محققان
 • ایجاد گروه پاسخ سریع مبتنی بر شواهد(Response Rapid Based Evidence)برای پاسخ به سؤالات ضروری سیاستگذاران و مدیران بر اساس آخرین دانش روز دنیا در سطح ملی
 • استفاده از اتاقهای فکر و گروههای مختلف و افراد کلیدی برای مشاوره و اخذ نقطه نظرات مفید در خصوص تحقیقات کووید-19
 •  واگذاری مأموریتهای خاص، ویژه و ضروری به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ومحققان
 • انتخاب چند عنوان مهم و کاربردی برای چند مجله و فراخوان برای انتشار شماره های ویژه مانند درس آموخته ها
 • برنامه انجام تحقیقات مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدر حوزه کووید-19
 • تلاش و تشویق محققان کشور برای انجام تحقیق و همکاری های بین المللی
 • انتخاب فوکال پوینت پژوهشی در کلان منطقه های کشور برای ایجاد ارتباط مؤثرتر با دانشگاهها
 • پایش و ارزشیابی مداخلات کووید-19در کشور و نقش هرکدام از مداخلات
 • مطالعات مربوط به توالی یابی ویروس کووید-19
 • مطالعات مربوط به مراقبت فعال عوارض واکسیناسیون و ایمنوژنیسیته واکسن های پرمصرف

انتهای متن/ ص


http://stnews.ir/content/news/96788/وزارت بهداشت، از گذشته تا امروز

چاپ خبر