������������������-������������-��������-����������-������-����������

کرونا گریبان رئیس شورای شهر اهواز را گرفت

تست کرونای عبدالزهرا سنواتی رئیس شورای شهر اهواز مثبت اعلام شد.