����������������-������������-�����-����������������

استاندار سیستان و بلوچستان:

بهره گیری از دانش روز و آینده نگری در طرح های شهری مورد توجه قرار گیرد

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار بهره گیری از دانش روز و آینده نگری در طرح های شهری شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

حضور تعاونی های دانش بنیان در کنار صنایع الزامی است

استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه همفکری با پارک علم و فناوری خواستار حضور تعاونی های دانش بنیان در کنار صنایع شد.

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان:

حضور موثر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با ارائه ۴۰ محصول در جشنواره طلایه داران شکوه ایران زمین حضور موثری داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان:

همکاری علم و صنعت مانع ورشکستگی اقتصادی می شود

استاندار سیستان و بلوچستان بر لزوم همراهی علم و صنعت جهت جلوگیری از ورشکستگی کارخانه ها تاکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

لزوم برنامه ریزی برای جوانان جهت توسعه علمی استان سیستان و بلوچستان

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار برنامه ریزی برای جوانان جهت توسعه علمی استان شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

مشکل مجوز و تسهیلات بانکی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور برطرف شود

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار رفع سریع مشکلات مجوز و تسهیلات بانکی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

لزوم کار علمی در حوزه تخصصی مدیران

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار کار علمی در حوزه تخصصی مدیران استانی شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

پشت هر واحد تولیدی یک مرکز پژوهشی قوی باشد

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار استفاده از ظرفیت های دانشگاه های استان شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

مدیران از جوانان نخبه و خلاق استان بهره ببرند

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار بهره گیری مدیران استانی از ظرفیت های علمی و تخصصی نخبگان دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان شد.

نوآوری و استارتاپ

برنامه‌ریزی برای تبدیل پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به قطب نوآوری و استارتاپ

استاندار سیستان و بلوچستان به برنامه‌ریزی برای تبدیل پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به قطب نوآوری و استارتاپ تاکید کرد.