������������-������������������

از تازه‎های نشر

کتاب "فناوری میکروسیال و کاربرد آن در فرآیندهای مهندسی شیمی" وارد بازار نشر شد

این کتاب به همت مهدی اسدالله‎زاده، رضوان ترکمان و علیرضا همتی توسط جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی امسال چاپ شده است.