����������-����������-��������

به همت شرکت دانش بنیان؛

تولید پروتزهای زانو و لگن در ایران

هادی جواهری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده پروتزهای زانو و لگن گفت: از اهداف برتر شرکت انتقال و به کارگیری دانش تولید قطعات ارتوپدی است.