����������-��������

مدیر جهاد علمی پژوهشی و فناوری نوشهر خبر داد

دریافت کلیات طرح تولید الکل از شیرابه زباله

مدیر جهاد علمی پژوهشی و فناوری نوشهر، گفت: طرح تولید الکل از شیرابه زباله در اختیار ما قرار گرفته و به مرحله داوری رسیده است.

علم و فناوی گزارش میدهد؛

با انواع الکل و مصارف آنها بیشتر آشنا شویم

در برهه کنونی کشور در حال مبارزه با ویروس کروناست و در این میان عده ای به اشتباه برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس اقدام به مصرف الکل و مشروبات الکلی می کنند که متاسفانه به دلیل مصرف الکل تاکنون بسیاری در کشور جان خود را از دست داده اند. به همین منظور در ادامه انواع الکل و کاربردهای آن را به اختصار تشریح خواهیم کرد...