��������-����������������-������������-��-����������������

استاندار سیستان و بلوچستان:

همکاری علم و صنعت مانع ورشکستگی اقتصادی می شود

استاندار سیستان و بلوچستان بر لزوم همراهی علم و صنعت جهت جلوگیری از ورشکستگی کارخانه ها تاکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

مشکل مجوز و تسهیلات بانکی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور برطرف شود

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار رفع سریع مشکلات مجوز و تسهیلات بانکی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

لزوم کار علمی در حوزه تخصصی مدیران

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار کار علمی در حوزه تخصصی مدیران استانی شد.

استاندار سیستان و بلوچستان:

پشت هر واحد تولیدی یک مرکز پژوهشی قوی باشد

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار استفاده از ظرفیت های دانشگاه های استان شد.