��������-��������-����������-��������������

بازدید معاون رئیس جمهور از شهرک صنعتی اهواز

معاون اقتصادی رئیس جمهور از شهرک صنعتی شماره دو اهواز بازدید کرد.