������-������������-������������

ثبت جهانی سومین اختراع پژوهشگران سمنانی

دکتر علی عموزاده با مشارکت دیگر محققان در دانشگاه سمنان موفق به ثبت نهایی اختراع «غشای نانوکامپوزیتی در پیل سوختی متانول مستقیم» در اداره ثبت اختراعات آمریکا شدند.

نخبه علمی در حاشیه نمایشگاه جهادگران علمی

تنها حامی من بسیج علمی مازندران است/ دنبال ثبت اختراع نمی‌روم

نخبه علمی مازندرانی گفت: به دلیل هزینه بسیار سنگین ثبت اختراع هرکز دنبال ثبت اختراع نمی روم برای یک دانشجو هزینه ثبت اختراع بسیار سنگین است.

طبق آخرین رتبه بندی جهانی؛

ارتقای جایگاه ایران در ثبت اختراع|پتنت چیست؟

برای هر فرد خلاق، نوآور و ایده‌پردازی، ضروری است بداند پتنت چیست و چه مواردی را دربرمی‌گیرد.این اتفاق مهم علمی و تحقیقاتی برای هر پژوهشگری جز بهترین و جذاب ترین اتفاقاتی است که در زندگی کاری و تحقیقاتی وی می افتد.