������-����������

علم و فناوری گزارش می دهد :

آموزش دریافت سیب سلامت برای مشاغل خانگی

سیب سلامت، در حقیقت نشان و علامت سازمان غذا و دارو می باشد و به محصولاتی داده می شود که فاکتورهای مد نظر سازمان غذا و دارو را داشته باشند.