������-��������-��������-��������������-��������������-����������������

مدیر حفظ نبابات سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

زمان مناسب مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زای باغات سیاه ریشه

مدیر حفظ نباتا سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بر اساس بررسی‌های کارشناسی، زمان مناسب مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زای باغات سیاه ریشه از دهه سوم آبان تا دهه اول آذرماه بعد از ریزش ۷۰ درصد برگ‌ها است.

توسط عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران انجام شد

تولید خاک ارگانیک جایگزین سوزاندن کاه و کلش‎‌های شالیزاری

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران موفق به تولید خاک ارگانیک از کاه و کلش‌های شالیزاری شده است.

میزبانی دانشگاه کشاورزی مازندران:

دومین نشست امنیت غذایی کشور برگزار می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی مازندران از برگزاری دومین نشست امنیت غذایی کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد.

اختصاصی خبرگزاری علم و فناوری/

هزار راه نرفته در توسعه صنعت دام کشور/مازندران میزان کنگره علوم دامی کشور

عضو انجمن علوم دامی کشور با اعلام اینکه ایران قابلیت‌های مناسبی در توسعه صنعت دام دارد، گفت: از قابلیت‌های علمی حوزه دام در صنعت توسط دولت‌ها استفاده مناسب نشده است.