اهداف-بزرگ--تلاش-بیشتر-می‌خواهد--باید-ذهنیت-برنده-داشت

گفتگو با رتبه ۵۰ کنکور انسانی:

اهداف بزرگ، تلاش بیشتر می‌خواهد/ باید ذهنیت برنده داشت

رتبه ۵۰ کنکور سراسری رشته انسانی سال ۱۴۰۱ گفت: هر چه هدف و خواسته انسان بزرگتر باشد، نیل و دستیابی به آن نیز سخت و دشوارتر خواهد بود اما اهداف بزرگ و خاص است که انسان را وادار به انجام کارهای بزرگ و تعالی بخشیدن می شود .