تاثیر-ارز-دیجیتال-بر-اقتصاد-ایران

علم و فناوری گزارش می دهد؛

استخراج ارز دیجیتال در کشور قانونی شد/ شرکت های ماینینگ برای فعالیت ثبت نام نمایند

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور اعلام نمود: مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها تدوین شده و ماینرها از امروز می توانند برای دریافت مجوز فعالیت رسمی در استخراج رمز ارزها اقدام نمایند.