جايگاه-رفيع-مهندس-و-مهندسي-در-انديشه-و-تاريخ-كشور-عزيزمان-يادآور-ابتكار--آفرينش--خلاقيت-و-زمينه‌ساز-رشد-و-پيشرفت-كشور-درطول-اعصار-بوده-و-مي-باشد-

جايگاه رفيع مهندس و مهندسي در انديشه و تاريخ كشور

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس گفت: جايگاه رفيع مهندس و مهندسي در انديشه و تاريخ كشور عزيزمان يادآور ابتكار، آفرينش، خلاقيت و زمينه‌ساز رشد و پيشرفت كشور درطول اعصار بوده و مي باشد.