خامسی::خبرگزاری علم و فناوری
خامسی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد مطرح کرد

ضعف آماری؛ بزرگترین مشکل در بررسی و چاره اندیشی آسیبهای اجتماعی است

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: در مورد اطلاعات و آمار و ارقام خیلی اختلاف نظر در دستگاه‌ها وجود دارد. اما نیاز است یک ساختار تعریف شود، چون پیش زمینه کارهای اجتماعی آمار صحیح است.