راه-اندازی-صندوق-پژوهش

در دیدار رئیس پارک علم و فناوری قزوین با رئیس پارک علم و فناوری پردیس مطرح شد؛

تاکید بر افزایش سطح تعاملات و همکاری مشترک

رئیس پارک علم و فناوری قزوین بازدیدی از پارک علم و فناوری پردیس به منظور آشنایی، افزایش سطح تعاملات و همکاری مشترک انجام داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در هرمزگان/رفع کمبودهای زیرساخت فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر به بندرعباس از راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در هرمزگان خبر داد.