سد-کرخه::خبرگزاری علم و فناوری
سد-کرخه

نمایی ماهواره ای از مسیر حرکت رودخانه کرخه+عکس

رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب ‌غربی رشته کوه ‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه می گیرد.

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی خوزستان عنوان کرد:

مدیریت سیل در موقعیت‌ های بررسی شده از طریق GIS/انجام تحقیقات بر روی رودخانه کرخه

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی استان خوزستان گفت: با استفاده از داده‌ های جمع ‌آوری شده می ‌توان از طریق GIS سیل را در موقعیت‌ های بررسی شده مدیریت کرد و در مواقع بحرانی مانند سیل از این اطلاعات استفاده، حرکت‌ ها مدل‌ سازی و از وقوع خسارت احتمالی جلوگیری شود.