سیر

گزارشی از یک داروی بو دار ؛

خواص درمانی شگفت انگیز سیر/ درمان سرطان تا ضدعفونی معده و روده

خواص سیر به قدری زیاد است که با خواندن فواید و خواص آن شاید خود را مجبور به استفاده ازآن در هر وعده غذایی و در طول روز بکنید اما در برخی موارد هم باید در مصرف سیر احتیاط کنید.