صنعت-ملکول-سازی

ساخت یک ملکول مصنوعی که MS را درمان می‌کند

درحالی که سایر درمان‌ها نظیر استفاده از هورمون تیروئید منجر به وارد آمدن آسیب به قلب، استخوان‌ها و ماهیچه‌های اسکلتی بیماران می‌شود. در زمان نخستین آزمایش‌های ساب‌اتیروم، تاثیرگذاری این ملکول مصنوعی به عنوان درمان ام‌اس به دلیل توانایی محدودش از عبور از سدخونی-مغزی بسیار محدود گزارش شده بود.

مدیر ضدعفونی کننده های شرکت رویان دارو معتقد است؛

طی ۲۵ سال آینده به صنعت مولکول سازی خواهیم رسید

محمد حسامی مدیر بخش ضدعفونی کننده های شرکت داروسازی رویان دارو، با بیان این که در زمینه محصولات دارویی دام، طیور، آبزیان و با یک تلاش ۲۰ تا ۲۵ ساله کشور از نظر Finish Product پیشرفت خیلی بزرگی کرده است، اما ماده موثره مورد نیاز همه شرکتهای وارداتی است، معتقد است ۲۰ تا ۲۵ سال آینده به صنعت ملکول سازی خواهیم رسید.