مصاحبه::خبرگزاری علم و فناوری
مصاحبه

راهنمای موفقیت در مصاحبه دکتری تخصصی

دانشجویان زیادی از من درباره نحوه آمادگی برای شرکت در مصاحبه >دکتری مشورت می گیرند. این فایل صوتی خلاصه ای است از آنچه معمولا به بهترین دانشجویانم توصیه کرده ام. در نظر داشته باشید که هر سال امتیازدهی آیتم های پژوهشی ممکن است تغییر کند و از این نظر بایستی آمادگی کافی را داشته باشید. هر چند کلیات و تم اصلی مصاحبه >دکتری همیشه عناصر اصلی خود را خواهد داشت. در این فایل صوتی سعی کردم این عناصر اصلی و نکات تعیین کننده برای موفقیت در مصاحبه >دکتری را یادآوری کنم.

مسوول معاونت دانش و پژوهش سپاه استان سمنان:

پتانسیل های علمی خوبی موجود است/ فضای مناسب باید ایجاد شود

گفتمان هایی با موضوعات مختلف در سپاه ایجاد و پیاده سازی گردیده است.

گفت و گویی با حاج آقا مقری مسئول بسیج طلاب صورت گرفت

بودجه مانع اصلی ارتقا علمی ما است چرا نباید برای نخبگان برنامه ایی خاص وجود داشته باشد

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خبر داد

توضیحات مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری درباره جشنواره دوم آذر ماه

چارچوب کلی بحث محتوایی جشنواره درباره نقش بسیج، اندیش ورزی و تولید علم در راستای اعتلای کشور است