ناوبری

اواخر آبان ماه؛

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک ایران ۲۹ تا ۳۰ آبان ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

سیستم ناوبری خاص مورچه ها:

سریعترین مسیر بجای کوتاه ترین !

مورچه ها همیشه کوتاه ترین مسیر را در زمانیکه عجله دارند انتخاب نمی کنند. سیستم ناوبری آنها گاهی اوقات باعث می شود تا مسیر سفرشان سریعتر شود.

به همت پژوهشگر دانشگاه علوم پایه زنجان صورت گرفت؛

کاربردهای GPS در تعیین وضعیت سامانه های ناوبری

در هوانوردی GPS از اهمیت بالایی برخوردار است و از این تکنولوژی در هواپیماها به منظور تعیین موقعیت دقیق، محاسبه سرعت و جهت­یابی استفاده می­شود.