کلاس-مجازی

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین/مزایای آموزش مجازی برای کودک بیان شود

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطالبی را درباره چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین بیان کرد.

تمدید ترافیک  اینترنت رایگان کلاس های مجازی

تمدید یک ماه ترافیک اینترنت برای دانشجویانی که در کلاس آنلاین شرکت می کنند

نهضت درس و مدرسه در فضای مجازی ادامه دارد

معلمانی هم هستند که اگر به هر دلیل مدرسه تعطیل شود اما ارتباطشان را با دانش آموزان قطع نکرده و با صبر و حوصله از طریق فضای مجازی مسائل آموزشی را دنبال می کنند و دانش آموزانشان را رها نمی کنند و این چیزی نیست جز همان عشق به معلمی و رابطه عاطفی بین معلم و دانش آموزان.