��������������-����������������

نخستین شماره فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش دانشگاه فرهنگیان یزد منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش با هدف توسعه دانش بومی و شناسایی چالش ها و مسایل موجود در حوزه آموزش معلم منتشر شد.

برگزاری آزمون جامع فرهنگی مهارت آموزان ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سالن بصیرت دانشگاه هرمزگان

برگزاری آزمون جامع فرهنگی مهارت آموزان ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سالن بصیرت دانشگاه هرمزگان

وزیر آموزش و پرورش در مازندران خبر داد

فعالیت ۴۰ هنرستان جوان در کشور/بازنگری جدی در روند فعالیت دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش، گفت: ۴۰ هنرستان جوان در کشور فعالیت دارد که ۱۷ هنرستان مربوط به بخش کشاورزی است.

عکس: میلاد شجاعی

گزارش تصویری/ نشست خبری رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد

نشست خبری «دهقان» رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران امروز در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد در نشست خبری مطرح کرد؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی ویژه دانشجومعلمان

دکتر «منصور دهقان» گفت: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد تا ۱۵ دی ماه تمدید شده است و کارگاه‌های آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی برای دانشجویان در حال برگزاری است و انشالله این موضوع که باعث رشد و تقویت معلمان می شود با مشارکت حداکثری دانشجویان و معلمان صورت گیرد.

معلم باید همواره به دنبال کسب دانش روز باشد

ابرقوئی گفت: اگر روزی معلم بپندارد که همه چیز را می داند و دیگر نیاز به کسب علم نداشته باشد، آنجا نقطه سقوط اوست، معلم باید همواره دانش جو و طالب علم باشد.

گفتگوی اختصاصی علم و فناوری با یک پژوهشگر؛

گذر از ابرناکی به آفتابی در اتمسفر تعلیم و تربیت

حسن کاظمی سهلوانی با بیان این که میزان تحقق آرمانه‌ای سند تحول بنیادین در مقایسه با ضریب اجرایی شدن آن چندان متناسب نیست بر این موضوع که آموزش و پرورش دولت جدید برای برنامه سند تحول بنیادین، بایستی مربع تشکیلاتی فراگیر- یاددهنده-خانواده- سازمان را مدنظر قرار دهد، تاکید کرد و در یک جمله موضوع آموزش و پرورش را گذر از ابرناکی به آفتابی در اتمسفر تعلیم و تربیت دانست.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت:

وظایف مهم دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا/کارورزی بزرگترین خلایی که باید جبران شود

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان در دوران پسا کرونا وظایف مهمی دارد، یکی از یزرگترین خلاهایی که در تربیت معلم احساس می‌کنم باید جبران شود حتی اگر پنج سال شش سال دیگر باشد بحث کاروزی است.

امروز؛

ارائه ۱۷ مقاله کاربردی همایش مسائل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پساکرونا

مسئول بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان، گفت: ۱۷ مقاله کاربردی همایش مسائل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پساکرونا ارائه شد.

مدیر امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان گفت:

دانشگاه فرهنگیان نیازمند استادانی با مهارت بین رشته‌ای هستند

تقی آقاحسینی مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، گفت:دانشگاه فرهنگیان نیازمند استادانی با مهارت بین رشته‌ای هستند.