����������-������-��������

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۲۸ انجمن علمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت می‌کند

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۸ انجمن علمی با اهداف علمی و تخصصی در رشته‌های تحصیلی مرتبط با دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت دارند.

گزارش تصویری

برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز به روایت تصویر

یازدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت در محل نگارخانه شهید آوینی ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز در ۳۰ غرفه و با حضور ۶۵ انجمن علمی در حال برگزاری است.

گزارشی از برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز

یازدهمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت در محل نگارخانه شهید آوینی ساختمان مرکزی دانشگاه در حال برگزاری است.

انزوای تشکل های دانشجویی در پرحاشیه ترین دانشگاه ایران

حل مسایل کشورو تولید علم دو هدف و آرمان فعالیت های علمی کشور است و تمام دستگاه ها و اجزای کشور باید نقش خود را در تحقق این دو هدف پیدا کنند. تشکل های دانشجویی نیز بر اساس همین دو هدف باید فعالیت های علمی خود را سامان بخشند و در زمینه حل مسایل کشور و تولید علم بومی نقش آفرینی داشته باشند زیرا ورود تشکل های دانشجویی به عرصه جهاد علمی و تعامل فعالانه با دانشجویان، استادان، مسوولان دانشگاهی و... باعث می‌شود امید و حرکت و روحیه و نشاط علمی در دانشگاه ایجاد شود.