��������-������������

علم و فناوری گزارش می دهد؛

اولین زبان مصنوعی جهان توسط پرینتر سه بعدی ساخته شد/ آیا بیماری "سرطان زبان" درمان پذیر می شود ؟

برای اولین بار در جهان محققین انگلیسی موفق به ساخت نوعی زبان مصنوعی به کمک چاپگر سه بعدی شده اند که خاصیت ارتجاعی، خیس شدن و بافت زبر منحصر به فرد زبان واقعی انسان را با ساختار سیلیکونی مصنوعی خود تقلید می کند.