��������

به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه؛

روبیکا پر طرفدارترین پیام رسان بومی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین به روزرسانی خود آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه اعلام کرد.

سایت ها و اپلیکیشن های داخلی و راه دراز پیش رو

چند روز پس از قطعی کامل اینترنت در کشور, اجازه دسترسی به برخی اپلیکیشن ها و سایت های داخلی داده شد تا مردم بتوانند به نوعی از پس کارها و نیازهای خود برآیند.