دستگاه فوق پیشرفته میکرومانیپولاتور توسط محققین کش خبرگزاری علم و فناوری - دستگاه فوق پیشرفته میکرومانیپولاتور توسط محققین کشور ساخته شد/ ایران پنجمین کشور دارای تکنولوژی درمان ناباروری